Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

Bình chọn:
4.2 trên 229 phiếu
Phương pháp giải bài tập về biến trở - điện trở dùng trong kĩ thuật

Tổng hợp cách giải bài tập về biến trở - điện trở dùng trong kĩ thuật hay, chi tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết biến trở - điện trở dùng trong kĩ thuật

Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

Xem chi tiết

Bài C2 trang 29 sgk Vật lí 9

Giải bài C2 trang 29 SGK Vật lí 9. Bộ phận chính của biến trở trên các hình 10.1a, b gồm con chạy (tay quay) C và

Xem lời giải

Bài C3 trang 29 sgk Vật lí 9

Giải bài C3 trang 29 SGK Vật lí 9. Biến trở được mắc nối tiếp vào mạch điện, chẳng hạn vói hai điểm A và N của các

Xem lời giải

Bài C4 trang 29 sgk Vật lí 9

Trên hình 10.2 vẽ các kí hiệu sơ đồ của biến trở. Hãy mô tả hoạt động của biến

Xem lời giải

Bài C5 trang 29 sgk Vật lí 9

Giải bài C5 trang 29 SGK Vật lí 9. Vẽ sơ đồ mạch điện hình 10.3

Xem lời giải

Bài C6 trang 29 sgk Vật lí 9

Giải bài C6 trang 29 SGK Vật lí 9. Tìm hiểu trị số điện trở lớn nhất của biến trở được sử dụng và cường độ lớn nhất

Xem lời giải

Bài C7 trang 30 SGK Vật lí 9

Giải bài C7 trang 30 SGK Vật lí 9. Trong kĩ thuật,...

Xem lời giải

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9

Giải bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ thí nghiệm.

Xem lời giải

Bài C10 trang 30 SGK Vật lí 9

Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 20Ω

Xem lời giải