Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Bình chọn:
3.8 trên 155 phiếu
STEM - Thấu kính thần kì khi nhìn qua cốc nước

STEM - Thấu kính thần kì khi nhìn qua cốc nước

Xem chi tiết

Lý thuyết hiện tượng khúc xạ ánh sáng

HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Xem chi tiết

Bài 1 trang 108 sgk vật lí 9.

Giải bài 1 trang 108 SGK Vật lí 9. Quan sát hình 40.2 và nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng...

Xem lời giải

Bài C1 trang 109 sgk vật lí 9.

Giải bài C1 trang 109 SGK Vật lí 9. Hãy cho biết tia khúc xạ

Xem lời giải

Bài C2 trang 109 sgk vật lí 9

Hãy đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra

Xem lời giải

Bài C3 trang 109 sgk vật lí 9

Giải bài C3 trang 109 SGK Vật lí 9. Hãy thể hiện kết luận trên bằng hình vẽ.

Xem lời giải

Bài C4 trang 109 sgk vật lí 9

Giải bài C4 trang 109 SGK Vật lí 9. Kết luận trên còn đúng trong trường hợp tia sang truyền từ nước sang không khí...

Xem lời giải

Bài C5 trang 110 sgk vật lí 9

Giải bài C5 trang 110 SGK Vật lí 9. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài C6 trang 110 sgk vật lí 9

Giải bài C6 trang 110 SGK Vật lí 9. Nhận xét đường truyền của tia sáng

Xem lời giải

Bài C7 trang 110 sgk vật lí 9

Giải bài C7 trang 110 SGK Vật lí 9. Phân biệt các hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng

Xem lời giải

Bài C8 trang 110 sgk vật lí 9

Giải thích hiện tượng nêu ra ở phần mở bài.

Xem lời giải