Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Bình chọn:
4.2 trên 343 phiếu
Phương pháp giải bài tập về Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn

Tổng hợp phương pháp giải bài tập về sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn hay, chi tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt.

Xem chi tiết

Bài C1 trang 25 sgk vật lí 9

Giải bài C1 trang 25 SGK Vật lí 9. Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn...

Xem lời giải

Bài C2 trang 26 sgk vật lí 9

Giải bài C2 trang 26 SGK Vật lí 9. Dựa vào bảng 1, hãy tính điện trở của đoạn dây...

Xem lời giải

Bài C3 trang 26 sgk vật lí 9

Giải bài C3 trang 26 SGK Vật lí 9. Để xây dựng công thức tính điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài l...

Xem lời giải

Bài C4 trang 27 sgk vật lí 9

Giải bài C4 trang 27 SGK Vật lí 9. Tính điện trở của đoạn dây đồng dài l = 4 m có tiết diện tròn,...

Xem lời giải

Bài C5 trang 27 sgk vật lí 9

Giải bài C5 trang 27 SGK Vật lí 9. Từ bảng 1 hãy tính...

Xem lời giải

Bài C6 trang 27 sgk vật lí 9

Giải bài C6 trang 27 SGK Vật lí 9. Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfram...

Xem lời giải