Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng

Bình chọn:
4.7 trên 119 phiếu
Lý thuyết Sự phân tích ánh sáng trắng.

Có thể phân tích một chùm sáng trắng

Xem chi tiết

Bài C1 trang 139 sgk vật lý 9

Giải bài C1 trang 139 SGK Vật lí 9. Hãy mô tả màu sắc của dải ánh sáng nhiều màu trong thí nghiệm 1 SGK.

Xem lời giải

Bài C2 trang 139 sgk vật lý 9

Giải bài C2 trang 139 SGK Vật lí 9. Vẫn thí nghiệm trên, song lần lượt chắn trước

Xem lời giải

Bài C3 trang 140 sgk vật lý 9

Giải bài C3 trang 140 SGK Vật lí 9. Nhận đinh sự đúng sai của 2 ý kiến sau:

Xem lời giải

Bài C4 trang 140 sgk vật lý 9

Giải bài C4 trang 140 SGK Vật lí 9. Tại sao có thể nói thí nghiệm 1 trong SGK là thí nghiệm phân tích

Xem lời giải

Bài C5 trang 140 sgk vật lý 9

Giải bài C5 trang 140 SGK Vật lí 9. Hãy mô tả hiện tượng khi quan sát mặt ghi của một chiếc đĩa CD dưới ánh sáng trắng ?

Xem lời giải

Bài C6 trang 140 sgk vật lý 9

Giải bài C6 trang 140 SGK Vật lí 9. Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh sáng màu gì ? Ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta

Xem lời giải

Bài C7 trang 141 sgk vật lý 9

Giải bài C7 trang 141 SGK Vật lí 9. Có thể coi cách dùng các tấm lọc màu như một cách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu được không ?

Xem lời giải

Bài C8 trang 141 sgk vật lý 9

Giải bài C8 trang 141 SGK Vật lí 9. Đặt một gương phẳng nằm chếch một góc khoảng

Xem lời giải

Bài C9 trang 141 sgk vật lý 9

Giải bài C9 trang 141 SGK Vật lí 9. Nêu một vài hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng.

Xem lời giải