Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng

Bình chọn:
4.8 trên 112 phiếu
Bài C1 trang 139 sgk vật lý 9 Bài C1 trang 139 sgk vật lý 9

Giải bài C1 trang 139 SGK Vật lí 9. Hãy mô tả màu sắc của dải ánh sáng nhiều màu trong thí nghiệm 1 SGK.

Xem chi tiết
Bài C2 trang 139 sgk vật lý 9 Bài C2 trang 139 sgk vật lý 9

Giải bài C2 trang 139 SGK Vật lí 9. Vẫn thí nghiệm trên, song lần lượt chắn trước

Xem chi tiết
Bài C3 trang 140 sgk vật lý 9 Bài C3 trang 140 sgk vật lý 9

Giải bài C3 trang 140 SGK Vật lí 9. Nhận đinh sự đúng sai của 2 ý kiến sau:

Xem chi tiết
Bài C4 trang 140 sgk vật lý 9 Bài C4 trang 140 sgk vật lý 9

Giải bài C4 trang 140 SGK Vật lí 9. Tại sao có thể nói thí nghiệm 1 trong SGK là thí nghiệm phân tích

Xem chi tiết
Bài C5 trang 140 sgk vật lý 9 Bài C5 trang 140 sgk vật lý 9

Giải bài C5 trang 140 SGK Vật lí 9. Hãy mô tả hiện tượng khi quan sát mặt ghi của một chiếc đĩa CD dưới ánh sáng trắng ?

Xem chi tiết
Bài C6 trang 140 sgk vật lý 9 Bài C6 trang 140 sgk vật lý 9

Giải bài C6 trang 140 SGK Vật lí 9. Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh sáng màu gì ? Ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta

Xem chi tiết
Bài C7 trang 141 sgk vật lý 9 Bài C7 trang 141 sgk vật lý 9

Giải bài C7 trang 141 SGK Vật lí 9. Có thể coi cách dùng các tấm lọc màu như một cách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu được không ?

Xem chi tiết
Bài C8 trang 141 sgk vật lý 9 Bài C8 trang 141 sgk vật lý 9

Giải bài C8 trang 141 SGK Vật lí 9. Đặt một gương phẳng nằm chếch một góc khoảng

Xem chi tiết
Bài C9 trang 141 sgk vật lý 9 Bài C9 trang 141 sgk vật lý 9

Giải bài C9 trang 141 SGK Vật lí 9. Nêu một vài hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng.

Xem chi tiết


Gửi bài