CHƯƠNG II. ĐIỆN TỪ HỌC

Bình chọn:
4.3 trên 46 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 7 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 7 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9- Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9- Chương 2 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9- Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 2 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 2 - Vật lí 9

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 2 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Lý thuyết máy biến thế Lý thuyết máy biến thế

Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế thì hai đầu của cuộn thứ cấp xuất hiện hiệu điện thế xoay chiều.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài