Bài 58. Tổng kết chương III: Quang học

Bình chọn:
4 trên 153 phiếu
Bài 1 trang 151 SGK Vật lí 9

Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước...

Xem lời giải

Bài 2 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 2 trang 151 SGK Vật lí 9. Nêu hai đặc điểm của thấu kính để có thể nhận biết đó là thấu kính hội tụ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 3 trang 151 SGK Vật lí 9.

Xem lời giải

Bài 4 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 4 trang 151 SGK Vật lí 9.

Xem lời giải

Bài 5 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 5 trang 151 SGK Vật lí 9. Thấu kính có phần giữa mỏng hơn phần rìa là thấu kính gì?

Xem lời giải

Bài 6 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải bài 6 trang 151 SGK Vật lí 9. Nếu ảnh của tất cả các vật đặt trước một thấu kính đều...

Xem lời giải

Bài 7 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 7 trang 151 SGK Vật lí 9.

Xem lời giải

Bài 8 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 8 trang 151 SGK Vật lí 9. Xét về mặt quang học, hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì?

Xem lời giải

Bài 9 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 9 trang 151 SGK Vật lí 9.

Xem lời giải

Bài 10 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 10 trang 151 SGK Vật lí 9. Nêu hai biểu hiện thường thấy của tật cận thị.

Xem lời giải

Bài 11 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải bài 11 trang 151 SGK Vật lí 9. Kính lúp là dụng cụ dùng để làm gì?

Xem lời giải

Bài 12 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 12 trang 151 SGK Vật lí 9. Hãy nêu một ví dụ về nguồn phát ánh sáng trắng và hai ví dụ về cách tạo ra ánh sáng đỏ.

Xem lời giải

Bài 13 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 13 trang 151 SGK Vật lí 9.

Xem lời giải

Bài 14 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 14 trang 151 SGK Vật lí 9. Làm thế nào để trộn hai ánh sáng có màu khác nhau?

Xem lời giải

Bài 15 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 15 trang 151 SGK Vật lí 9. Chiếu ánh sáng đỏ vào 1 tờ giấy trắng,

Xem lời giải

Bài 16 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải Bài 16 trang 151 SGK Vật lí 9. Trong việc sản xuất muối, người ta lấy nước biển vào các ruộng muối rồi phơi nắng.

Xem lời giải

Bài 17 trang 151 SGK Vật lí 9

Giải bài 17 trang 151 SGK Vật lí 9. Bạn Lan chiếu một tia sáng đi từ không khí vào nước...

Xem lời giải

Bài 18 trang 152 SGK Vật lí 9

Giải bài 18 trang 152 SGK Vật lí 9. Đặt một vật sáng có dạng chữ L...

Xem lời giải

Bài 19 trang 152 SGK Vật lí 9

Giải bài 19 trang 152 SGK Vật lí 9. Vật kính của loại máy ảnh trên hình ...

Xem lời giải

Bài 20 trang 152 SGK Vật lí 9

Giải bài 20 trang 152 SGK Vật lí 9. Bác Hoàng, bác Liên và bác Sơn đi thử mắt...

Xem lời giải

Xem thêm