Bài 12. Công suất điện

Bình chọn:
4.3 trên 234 phiếu
Lý thuyết công suất điện

Số oát ghi trên một dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là công suất điện của dụng cụ này khi nó hoạt động bình thường.

Xem chi tiết

Bài C1 trang 34 SGK Vật lí 9

Nhận xét mối quan hệ giữa số oat ghi trên...

Xem lời giải

Bài C2 trang 34 sgk Vật lí 9

Giải bài C2 trang 34 SGK Vật lí 9. Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat là đơn vị của đại lượng nào.

Xem lời giải

Bài C3 trang 34 sgk Vật lí 9

Giải bài C3 trang 34 SGK Vật lí 9. Một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn. Hãy cho

Xem lời giải

Bài C4 trang 35 SGK Vật lí 9

Giải bài C4 trang 35 SGK Vật lí 9. Từ các số liệu ở bảng 2, hãy tính tích UI đối với mỗi bóng đèn...

Xem lời giải

Bài C5 trang 36 sgk Vật lí 9

Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R, hãy chứng tỏ rằng công suất điện của

Xem lời giải

Bài C6 trang 36 sgk Vật lí 9

Giải bài C6 trang 36 SGK Vật lí 9. Trên một bóng đèn có ghi 220V - 75W.

Xem lời giải

Bài C7 trang 36 sgk Vật lí 9

Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện chạy qua nó có cường

Xem lời giải

Bài C8 trang 36 sgk Vật lí 9

Giải bài C8 trang 36 SGK Vật lí 9. Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với hiệu điện thế 220V và khi đó

Xem lời giải