Phương pháp giải bài tập về Đoạn mạch song song


Tổng hợp phương pháp giải bài tập về đoạn mạch song song hay, chi tiết

Phương pháp

- Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ:

\(I = {I_1} + {I_2} + ... + {I_n}\)

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ:

\(U = {U_1} = {U_2} = ... = {U_n}\)

- Điện trở tương đương được tính theo công thức:

\(\dfrac{1}{{{R_{t{\rm{d}}}}}} = \dfrac{1}{{{R_1}}} + \dfrac{1}{{{R_2}}} + ... + \dfrac{1}{{{R_n}}}\)

- Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:

\(\dfrac{{{I_1}}}{{{I_2}}} = \dfrac{{{R_2}}}{{{R_1}}}\)

Bài tập ví dụ:

Bài 1: Một đoạn mạch gồm hai điện trở \({R_1} = 6\Omega ,{R_2} = 3\Omega \) mắc song song với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 6 V. Điện trở tương đương và cường độ dòng điện qua mạch chính là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Điện trở tương đương của mạch là:

\(\dfrac{1}{{{R_{td}}}} = \dfrac{1}{{{R_1}}} + \dfrac{1}{{{R_2}}} = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow {R_{td}} = 2\Omega \)

Cường độ dòng điện qua mạch chính là:

\(I = \dfrac{U}{{{R_{t{\rm{d}}}}}} = \dfrac{6}{2} = 3A\)

Bài 2: Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau, \({R_1} = 6\Omega \), dòng điện mạch chính có cường độ \(I = 1,2{\rm{A}}\) và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ \({I_2} = 0,4{\rm{A}}\). Tính R2?

Hướng dẫn giải

Hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện qua mạch là:

\(I = {I_1} + {I_2} \Rightarrow {I_1} = I - {I_2} = 1,2 - 0,4 = 0,8A\)

Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là:

\({U_1} = {I_1}.{R_1} = 0,8.6 = 4,8V\)

Lại có: \(U = {U_1} = {U_2}\) (hai điện trở mắc song song)

Suy ra: \({U_2} = 4,8V\)

Vậy điện trở R2 là:

\({R_2} = \dfrac{{{U_2}}}{{{I_2}}} = \dfrac{{4,8}}{{0,4}} = 12\Omega \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Đoạn mạch song song

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài