Bài C3 trang 15 SGK Vật lí 9

Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

Giải bài C3 trang 15 SGK Vật lí 9. Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương...

Đề bài

Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc  song song là:  \(\frac{1}{R_{td}}\) = \(\frac{1}{R_{1}}\) + \(\frac{1}{R_{2}}.\)  

Từ đó suy ra:                   \(R_{td}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hệ thức định luật Ôm: \(I = {U \over R}\)

- Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: U = U1 = U2; I = I1 + I2

Lời giải chi tiết

+ Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và các điện trở là: \(I = {U \over {{R_{td}}}};{I_1} = {{{U_1}} \over {{R_1}}};{I_2} = {{{U_2}} \over {{R_2}}}\)

+ Mặt khác, mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song nên ta có: 

\(\left\{ \matrix{
U = {U_1} = {U_2} \hfill \cr
I = {I_1} + {I_2} \hfill \cr} \right. \Rightarrow {U \over {{R_{td}}}} = {U \over {{R_1}}} + {U \over {{R_2}}} \)

\(\Rightarrow {1 \over {{R_{td}}}} = {1 \over {{R_1}}} + {1 \over {{R_2}}}\)

+ \({1 \over {{R_{td}}}} = {1 \over {{R_1}}} + {1 \over {{R_2}}} \Rightarrow {1 \over {{R_{td}}}} = {{{R_2}} \over {{R_1}{R_2}}} + {{{R_1}} \over {{R_1}{R_2}}} = {{{R_1} + {R_2}} \over {{R_1}{R_2}}} \)

\(\Rightarrow {R_{td}} = {{{R_1}{R_2}} \over {{R_1} + {R_2}}}\)

 Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan