Bài 7 trang 51 SGK Hoá học 9

Bình chọn:
4.4 trên 44 phiếu

Giải bài 7 trang 51 SGK Hoá học 9. Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được nữa

Đề bài

Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52 g. Hãy xác định nổng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn bộ lượng bạc giải phóng bám hết vào lá đồng).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng

Gọi số mol của  Cu phản ứng là x (mol)

Viết PTHH: Cu    +   2AgNO3  —>  Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

                 x    —>     2x      —>      x     —>   2x

Khối lượng kim loại tăng = mAg sinh ra - mCu phản ứng

=> 2x.108 - 64x = 1,52

=> x = ?

=> Tính toán được các yêu cầu bài toán

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học: 

\(Cu + {\rm{ }}2AgN{O_3} \to Cu{(N{O_3})_2} + 2Ag{\rm{ }} \downarrow \)

Theo PTHH: 

1 mol Cu tác dụng với 2 mol AgNOthì khối lượng tăng 152 gam

x mol Cu tác dụng với 2x mol AgNO3  thì khối lượng tăng 1,52 gam

Suy ra: \(\Rightarrow x = {1,52\over 152}=0,01\, (mol)\)

\( \Rightarrow {n_{AgN{O_3}}} = 2.0,01=0,02{\rm{ }}\left( {mol} \right)\)

Nồng độ dung dịch AgNO3\(C{M_{AgN{O_3}}} = {n \over V} = {\rm{ }}{{0,02} \over {0,02}} = 1\left( M \right)\)

Loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

Bài 6 trang 51 SGK Hoá học 9 Bài 6 trang 51 SGK Hoá học 9

Giải bài 6 trang 51 SGK Hoá học 9. Ngâm một lá kẽm trong 20 g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm không tan được nữa.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 51 SGK Hoá học 9 Bài 5 trang 51 SGK Hoá học 9

Giải bài 5 trang 51 SGK Hoá học 9. Dự đoán hiện tượng và viết phương trình hoá học khi:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 51 SGK Hoá học 9 Bài 4 trang 51 SGK Hoá học 9

Giải bài 4 trang 51 SGK Hoá học 9. Dựa vào tính chất hoá học của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 51 SGK Hoá học 9 Bài 3 trang 51 SGK Hoá học 9

Giải bài 3 trang 51 SGK Hoá học 9. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 51 SGK Hoá học 9 Bài 6 trang 51 SGK Hoá học 9

Giải bài 6 trang 51 SGK Hoá học 9. Ngâm một lá kẽm trong 20 g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm không tan được nữa.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 58 SGK Hoá học 9 Bài 2 trang 58 SGK Hoá học 9

Giải bài 2 trang 58 SGK Hoá học 9. Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau :

Xem chi tiết
Bài 1 trang 57 SGK Hoá học 9 Bài 1 trang 57 SGK Hoá học 9

Giải bài 1 trang 57 SGK Hoá học 9. Hãy điền vào bảng sau những tính chất tương ứng với những ứng dụng của nhôm:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 60 SGK Hoá học 9 Bài 5 trang 60 SGK Hoá học 9

Giải bài 5 trang 60 SGK Hoá học 9. Ngâm bột sắt dư trong 10 m! dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com