Bài 2 trang 51 SGK Hoá học 9

Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu

Giải bài 2 trang 51 SGK Hoá học 9. Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây :

Đề bài

Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây :

a) .......... +  HCl \(\xrightarrow{{}}\) MgCl2  + H2;

b) ......... + AgNO3  \(\xrightarrow{{}}\)  Cu(NO3)2 + Ag;

c) ......... + ............ \(\xrightarrow{{}}\)  ZnO;

d) ........ + Cl2 \(\xrightarrow{{}}\) CuCl2

e) ....... +  S —> K2S.

Lời giải chi tiết

a) Mg + 2HCl → MgCl2  + H2

b) Cu + 2AgNO3  → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

c) 2Zn + O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  2ZnO  ;

d) Cu + Cl2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CuCl2

e) 2K +  S —> K2S.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan