Bài 6 trang 168 SGK Hóa học 9


Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí...

Đề bài

Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí \(CO_2\) và 2,7g \(H_2O\). Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số mol CO2, H2O => Số mol của C, H => khối lượng của C, H =?

=> mO (trong A) = 4,8 – mH – mC = ?

Gọi công thức A: CxHyOz   ( x, y, z € N*)

Tính được nA = 4,5: 60 = ?

\(\begin{gathered}
x = \dfrac{{{n_C}}}{{{n_A}}} \hfill \\
y = \dfrac{{{n_H}}}{{{n_A}}} \hfill \\
z = \dfrac{{{n_O}}}{{{n_A}}} \hfill \\
\end{gathered} \)

Lời giải chi tiết

Đốt cháy hợp chất hữu cơ cho \(CO_2\) và \(H_2O\), hợp chất hữu cơ này chắc chắn có hai nguyên tố C và H, có thể có nguyên tố O.

\(\begin{gathered}
{n_{C{O_2}}} = \dfrac{{6,6}}{{44}} = 0,15 = > {n_C} = 0,15\,(mol) = > {m_C} = 0,15.12 = 1,8\,(g) \hfill \\
{n_{{H_2}O}} = \dfrac{{2,7}}{{18}} = 0,15 = > {n_H} = 0,3(mol) = > {m_H} = 0,3(g) \hfill \\
\end{gathered} \)

\(m_O = 4,5 - 1,8 - 0,3= 2,4g.\)

Hợp chất hữu cơ có nguyên tố O.

Đặt công thức phân tử hợp chất hữu cơ A là \(C_xH_yO_z\).

\({n_A} = \dfrac{{4,5}}{{60}} = 0,075\,(mol)\)

\(\begin{gathered}
x = \dfrac{{{n_C}}}{{{n_A}}} = \dfrac{{0,15}}{{0,075}} = 2 \hfill \\
y = \dfrac{{{n_H}}}{{{n_A}}} = \dfrac{{0,3}}{{0,075}} = 4 \hfill \\
z = \dfrac{{{n_O}}}{{{n_A}}} = \dfrac{{0,15}}{{0,075}} = 2 \hfill \\
\end{gathered} \)

=> công thức phân tử của A là C2H4O2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí