Bài 4 trang 167 SGK Hóa học 9


Có các bình đựng khí riêng biệt...

Đề bài

Có các bình đựng khí riêng biệt: \(CO_2, Cl_2, CO, H_2\).

Hãy nhận biết mỗi khí trên bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học nếu có.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý:

B1: Dùng quì tím ẩm -> Cl2  và CO2

B2: Đốt 2 khí còn lại -> dẫn sp qua nước vôi trong dư -> CO

Lời giải chi tiết

Cho quỳ tím ẩm lần lượt vào các khí trên:

+ Khi nào làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ, sau đó mất màu là khí clo

Cl2 + H2O  \(\underset{{}}{\overset{{}}{\longleftrightarrow}}\) HCl + HClO (có tính oxi hóa mạnh nên làm quỳ tím mất màu)

+ Khí nào làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là khí CO2

CO2 + H2O  \(\underset{{}}{\overset{{}}{\longleftrightarrow}}\) H2CO3 ( làm quỳ chuyển sang màu đỏ)

+ Hai khí còn lại đem đốt cháy, làm lạnh sản phẩm, nếu thấy có nước ngưng tụ thì khí đó là H2, khí còn lại là CO.

PTHH: \(2{H_2} + {O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2{H_2}O\)

\(2CO + {O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2C{O_2}\)

Hoặc cho sản phẩm qua nước vôi trong dư, khí nào làm đục nước vôi trong suy ra chất ban đầu là khí CO. Khí không có phản ứng là hơi nước, suy ra khí ban đầu là H2.

PTHH: \(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{{\rm{O}}_3} + {H_2}O\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí