Bài 5 trang 122 SGK Hoá học 9

Bình chọn:
4.2 trên 44 phiếu

Giải bài 5 trang 122 SGK Hoá học 9. Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí

Đề bài

Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính được số mol hỗn hợp khí và số mol brom phản ứng.

- Gọi số mol của từng khí là x, y.

- Viết các PTHH đã xảy ra.

- Dựa vào dữ kiện đề bài lập hệ phương trình:

+ Số mol hỗn hợp

+ Số mol brom đã tham gia phản ứng

Giải hệ tìm ra x, y. Tính thành phần phần trăm về thể tích mỗi khí.

Lời giải chi tiết

n(hỗn hợp) = 0,56 : 22,4 = 0,025 mol; nBr2 = 5,6 : 160 = 0,035 mol.

Gọi x, y lần lượt là số mol của etilen và axetilen.

a) Phương trình hoá học:

        C2H4 + Br2 → C2H4Br2

P.ư:  x          x        x (mol)

       C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

P.ư: y          2y        y (mol)

b) Ta có hệ phương trình: \( \left\{\begin{matrix} x+y=0,025\\ x+2y=0,035 \end{matrix}\right.\)

Giải hệ ta được y = 0,01 và x = 0,015

%\( V_{C_{2}H_{4}}\) = \( \frac{0,015}{0,025}\) x 100% = 60%; \( V_{C_{2}H_{2}}\) = 100% - 60% = 40%

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 38. Axetilen

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu