Bài 2 trang 122 SGK Hoá học 9

Bình chọn:
3.6 trên 62 phiếu

Giải bài 2 trang 122 SGK Hoá học 9. Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1 M để tác dụng hết với:

Đề bài

Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng hết với:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn?

b) 0,224 lít axetilen ỏ điều kiện tiêu chuẩn?

Lời giải chi tiết

a) Số mol C2H4 = 0,224 : 22,4 = 0,01 mol

              C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Thấy ngay số mol Br2 phản ứng = số mol C2H4 = 0,01 mol

\( V_{dd Br_{2}}\) =  \( \frac{0,01}{0,1}\) = 0,1 lít = 100ml

b) Số mol С2H2 = 0,01 mol

             С2H2 + 2Вг2 → C2H4Br

 p.ư:     0,01     0,02     0,01     (mol)

\( V_{dd Br_{2}}\) = \( \frac{0,02}{0,1}\) = 0,2 lít = 200ml

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan