Bài 4 trang 91 SGK Hoá học 12


Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn

Đề bài

Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là

A. 27,9% Zn và 72,1% Fe              B. 26,9% Zn và 73,1% Fe

C. 25,9% Zn và 74,1% Fe              D. 24,9% Zn và 75,1% Fe

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số mol của Fe và Zn lần lượt là x và y (mol)

Viết PTHH xảy ra:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

x                                     x        (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

y                                    y        ( mol)

Giải hê 2 ẩn 2 phương trình 

\(\left\{ \begin{gathered}
{m_{hop\,kim}}\, = 65x\, + \,56\,y = 2,33\, \hfill \\
n{\,_{{H_{2\,}}}} = x\, + \,y\, = 0,04\, \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ? \hfill \\
y = ? \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
{m_{Zn}} = ? \hfill \\
m{\,_{Fe}} = ? \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

Áp dụng công thức tính thành phần phần trăm:

\(\begin{gathered}
\% Zn = \frac{{{m_{Zn}}}}{{m{\,_{hop\,kim}}}}.100\% \hfill \\
\% Fe\, = 100\% \, - \% Zn \hfill \\
\end{gathered} \)

Lời giải chi tiết

Gọi số mol của Fe và Zn lần lượt là x và y (mol)

PTHH xảy ra:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

x                                     x        (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

y                                    y        ( mol)

\({n_{{H_2}}} = \frac{{0,896}}{{22,4}} = 0,04\,(mol)\)

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
{m_{hop\,kim}}\, = 65x\, + \,56\,y = 2,33\, \hfill \\
n{\,_{{H_{2\,}}}} = x\, + \,y\, = 0,04\, \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
= > \left\{ \begin{gathered}
x = 0,01 \hfill \\
y = 0,03 \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
{m_{Zn}} = 0,01.65 = 0,65\,(g) \hfill \\
m{\,_{Fe}} = 0,03.\,56\, = 1,68\,(g) \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
\end{gathered} \)

\(\begin{gathered}
\% Zn = \frac{{{m_{Zn}}}}{{m{\,_{hop\,kim}}}}.100\% = \frac{{0,65}}{{2,33}}.100\% = 27,9\% \hfill \\
\% Fe\, = 100\% \, - \% Zn = 100\% - 27,9\% = 72,1\% \hfill \\ 
\end{gathered} \)

Đáp án A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 11 phiếu
 • Bài 3 trang 91 SGK Hoá học 12

  Giải bài 3 trang 91 SGK Hoá học 12. Trong hợp kim Al-Ni, cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni. Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là

 • Bài 2 trang 91 SGK Hoá học 12

  Giải bài 2 trang 91 SGK Hoá học 12. Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim, người ta hoà tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric.

 • Bài 1 trang 91 SGK Hoá học 12

  Giải bài 1 trang 91 SGK Hoá học 12. Những tính chất vật lí chung của kim loại tinh khiết biến đổi như thế nào khi chuyển thành hợp kim?

 • Lý thuyết hợp kim

  - Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD