Listen and read - Nghe và đọc - trang 27 Tiếng Anh 8


LISTEN AND READ. Nam: Hello. Mrs. Vui: Nam, it’s Mom. Nam: Hi, Mom. Mrs. Vui: I'm going to be home late tonight. I have to go and visit Grandma after work. Nam: What time will you be home?

LISTEN AND READ.

Click tại đây để nghe:

 


Nam:                Hello.

Mrs. Vui: Nam, it’s Mom.

Nam:                Hi, Mom.

Mrs. Vui: I'm going to be home late tonight.

             I have to go and visit Grandma after work.

Nam:                What time will you be home?

Mrs Vui: I’ll be home after dinner.                               t

            I'm sorry, but you’ll have to cook dinner yourself.

Nam:                All right.

 

Mrs. Vui: There’s rice in the cupboard, but you ousiht to eo to the market yourself and buy some fish and vegetables. The steamer is under the sink, between the saucepan and the frying pan. The rice cooker is beside the stove.

Nam:                OK. Give my love to Grandma.

Mrs. Vui: 1 will. Oh, I almost foreot. Can you call Aunt Chi, please? Ask her to meet me at Grandma’s house.

Nam:                No problem. Bye, Mom.

Mrs. Vui: Bye.

1. Practice the dialogue with a partner.

2. Read the dialogue again. Complete the list of the things Nani has to do.

-   Cook dinner

-

-

Dịch

Nam: Xin chào.

Bà Vui: Mẹ đây Nam.

Nam: Chào mẹ.

Bà Vui: Tối nay mẹ sẽ về muộn. Mẹ phải đi thăm bà sau khi tan sở.

Nam: Mấy giờ thì mẹ về?

Bà Vui: Sau bừa cơm tối mẹ sẽ về. Mẹ lấy làm tiếc, nhưng mà con phải tự nấu cơm tối cho mình nhé.

Nam: Con nấu được mà.

Bà Vui: Có gạo trong tủ thức ăn ấy. nhưng con phải tự đi chợ mua một ít cá và rau quả nhé. Nồi hấp ở dưới bồn rửa, ở giữa cái xoong và cái chảo rán. Nồi cơm điện ở bên canh lò nẩu.

Nam: Dạ. Mẹ cho con gửi lời hỏi thăm bà nhé.

Bà Vui: Mẹ sẽ chuyển lời con. Ô! chút nữa thì mẹ quên. Con sọi điện cho dì Chi nhé. Hãy nói dì đến gặp mẹ ở nhà bà.

Nam: Không thành vấn đề. Chào mẹ.

Bà Vui: Chào con.

1. Em hãy luyện hội thoại vói bạn em.

2. Hãy đọc lại hội thoại và viết ra những việc Nam phải làm.

*  Câu trà lời:

- He has to cook the dinner.

- He has to go to the market to buy fish and vegetables.                                                    ^

- He has to call Aunt Chi and ask her to meet his mother at his grandmother’s house.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước