Trắc nghiệm Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường - Vật Lí 9

Đề bài

Câu 1 :

Chọn phương án sai. Trong thí nghiệm ơxtet:

Khi đặt dây dẫn song song với kim nam châm, cho dòng điện chạy qua dây dẫn thì:

 • A.

  Kim nam châm đứng yên không thay đổi

 • B.

  Có lực tác dụng lên kim nam châm

 • C.

  Lực tác dụng lên kim nam châm là lực từ

 • D.

  Kim nam châm bị lệch khỏi vị trí ban đầu

Câu 2 :

Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì đều gây ra tác dụng lực lên kim nam châm đặt gần nó. Lực này là:

 • A.

  Lực điện

 • B.

  Lực hấp dẫn

 • C.

  Lực từ

 • D.

  Lực đàn hồi

Câu 3 :

Từ trường là:

 • A.

  không gian xung quanh điện tích đứng yên, xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng điện lên kim nam châm đặt trong nó.

 • B.

  không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó.

 • C.

  không gian xung quanh điện tích có khả năng tác dụng lực điện lên kim nam châm đặt trong nó.

 • D.

  không gian xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên điện tích đặt trong nó.

Câu 4 :

Ta nhận biết từ trường bằng:

 • A.

  Điện tích thử

 • B.

  Nam châm thử

 • C.

  Dòng điện thử

 • D.

  Bút thử điện

Câu 5 :

Có một số pin để lâu ngày và một đoạn dây dẫn. Nếu không có bóng đèn để thử mà chỉ có một kim nam châm. Cách nào sau đây kiểm tra được pin có còn điện hay không?

 • A.

  Đưa kim nam châm lại gần cực dương của pin, nếu kim nam châm lệch khỏi phương Bắc - Nam ban đầu thì cục pin đó còn điện, nếu không thì cục pin hết điện

 • B.

  Đưa kim nam châm lại gần cực âm của pin, nếu kim nam châm lệch khỏi phương Bắc - Nam ban đầu thì cục pin đó còn điện, nếu không thì cục pin hết điện

 • C.

  Mắc dây dẫn vào hai cực của pin, rồi đưa kim nam châm lại gần dây dẫn, nếu kim nam châm lệch khỏi phương Bắc - Nam ban đầu thì cục pin đó còn điện, nếu không thì cục pin hết điện

 • D.

  Mắc dây dẫn vào hai cực của pin, rồi đưa kim nam châm lại gần dây dẫn, nếu kim nam châm không lệch khỏi phương Bắc - Nam ban đầu thì cục pin đó còn điện, nếu lệch khỏi vị ví ban đầu đó thì cục pin hết điện.

Câu 6 :

Từ trường không tồn tại ở đâu?

 • A.

  xung quanh nam châm

 • B.

  xung quanh điện tích đứng yên

 • C.

  xung quanh dòng điện

 • D.

  xung quanh Trái Đất

Câu 7 :

Để kiểm tra xem một dây dẫn chạy qua nhà có dòng điện hay không mà không dùng dụng cụ đo điện, ta có thể dùng dụng cụ nào dưới đây:

 • A.

  Một cục nam châm vĩnh cửu

 • B.

  Điện tích thử

 • C.

  Kim nam châm

 • D.

  Điện tích đứng yên

Câu 8 :

Dựa vào hiện tượng nào dưới đây để kết luận được rằng: Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng có từ trường?

 • A.

  Dây dẫn hút các vụn sắt ở gần nó

 • B.

  Dây dẫn hút nam châm ở gần nó

 • C.

  Dòng điện làm cho kim nam châm luôn cùng hướng với dây dẫn

 • D.

  Dòng điện làm cho kim nam châm để gần và song song với nó bị lệch khỏi hướng Bắc - Nam ban đầu

Câu 9 :

Người ta dùng dụng cụ nào để có thể nhận biết từ trường?

 • A.

  Dùng ampe kế

 • B.

  Dùng vôn kế

 • C.

  Dùng áp kế

 • D.

  Dùng kim nam châm có trục quay

Câu 10 :

Có thể coi một dây dẫn thẳng có dòng điện một chiều chạy qua như một nam châm thẳng được không?

 • A.

  Có thể, vì dòng điện tác dụng lực từ lên kim nam châm để gần nó

 • B.

  Có thể, vì dòng điện tác dụng lực từ lên vật bằng sắt để gần nó

 • C.

  Không thể, vì dòng điện trong dây dẫn thẳng không hút các vụn sắt về hai đầu dây

 • D.

  Không thể, vì dòng điện trong dây dẫn thẳng hút các vụn sắt đều ở nhau ở bất kì điểm nào của dây

Câu 11 :

Làm thế nào để nhận biết được tại một điểm trong không gian có từ trường?

 • A.

  Đặt ở điểm đó một sợi dây dẫn, dây bị nóng lên

 • B.

  Đặt ở đó một kim nam châm, kim bị lệch khỏi hướng Bắc - Nam

 • C.

  Đặt ở đó các vụn giấy thì chúng bị hút về hai hướng Bắc - Nam

 • D.

  Đặt ở đó một kim bằng đồng, kim luôn chỉ hướng Bắc - Nam

Câu 12 :

Tại một điểm trên bàn làm việc, người ta thử đi thử lại vẫn thấy kim nam châm luôn nằm dọc theo một hướng xác định không trùng với hướng Bắc - Nam. Kết luận nào sau đây là đúng?

 • A.

  Miền xung quanh nơi đặt kim nam châm tồn tại từ trường khác từ trường Trái Đất

 • B.

  Miền xung quanh nơi đặt kim nam châm tồn tại từ trường trùng với từ trường Trái Đất

 • C.

  Miền xung quanh nơi đặt kim nam châm không tồn tại từ trường

 • D.

  Không xác định được miền xung quanh nam châm nơi đặt kim nam châm có tồn tại từ trường hay không

Câu 13 :

Để kiểm tra một môi trường nào đó có từ trường hay không, ta đặt

 • A.
  kim nam châm gần môi trường đó.
 • B.
  kim nam châm vào trong môi trường đó.
 • C.
  nam châm hình móng ngựa vào môi trường đó
 • D.
  dây dẫn có dòng điện vào môi trường đó.
Câu 14 :

Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tác dụng của từ trường

 • A.
  Chim xù lông vào mùa đông 
 • B.
  Con người đã sử dụng la bàn để xác định phương hướng
 • C.
  Di chuyển của chim bồ câu
 • D.
  Chụp cộng hưởng từ trong y học

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn phương án sai. Trong thí nghiệm ơxtet:

Khi đặt dây dẫn song song với kim nam châm, cho dòng điện chạy qua dây dẫn thì:

 • A.

  Kim nam châm đứng yên không thay đổi

 • B.

  Có lực tác dụng lên kim nam châm

 • C.

  Lực tác dụng lên kim nam châm là lực từ

 • D.

  Kim nam châm bị lệch khỏi vị trí ban đầu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đặt dây dẫn song song với kim nam châm.

Cho dòng điện chạy qua dây dẫn, kim nam châm bị lệch khỏi vị trí ban đầu

=> có lực tác dụng lên kim nam châm (lực từ)          

Câu 2 :

Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì đều gây ra tác dụng lực lên kim nam châm đặt gần nó. Lực này là:

 • A.

  Lực điện

 • B.

  Lực hấp dẫn

 • C.

  Lực từ

 • D.

  Lực đàn hồi

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì đều gây ra tác dụng lực (gọi là lực từ) lên kim nam châm đặt gần nó. Ta nói dòng điện có tác dụng từ.

Câu 3 :

Từ trường là:

 • A.

  không gian xung quanh điện tích đứng yên, xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng điện lên kim nam châm đặt trong nó.

 • B.

  không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó.

 • C.

  không gian xung quanh điện tích có khả năng tác dụng lực điện lên kim nam châm đặt trong nó.

 • D.

  không gian xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên điện tích đặt trong nó.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Từ trường là không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó.

Câu 4 :

Ta nhận biết từ trường bằng:

 • A.

  Điện tích thử

 • B.

  Nam châm thử

 • C.

  Dòng điện thử

 • D.

  Bút thử điện

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Người ta dùng kim nam châm (gọi là nam châm thử) để nhận biết từ trường.

Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm (làm kim nam châm lệch khỏi hướng Bắc Nam) thì nơi đó có từ trường

Câu 5 :

Có một số pin để lâu ngày và một đoạn dây dẫn. Nếu không có bóng đèn để thử mà chỉ có một kim nam châm. Cách nào sau đây kiểm tra được pin có còn điện hay không?

 • A.

  Đưa kim nam châm lại gần cực dương của pin, nếu kim nam châm lệch khỏi phương Bắc - Nam ban đầu thì cục pin đó còn điện, nếu không thì cục pin hết điện

 • B.

  Đưa kim nam châm lại gần cực âm của pin, nếu kim nam châm lệch khỏi phương Bắc - Nam ban đầu thì cục pin đó còn điện, nếu không thì cục pin hết điện

 • C.

  Mắc dây dẫn vào hai cực của pin, rồi đưa kim nam châm lại gần dây dẫn, nếu kim nam châm lệch khỏi phương Bắc - Nam ban đầu thì cục pin đó còn điện, nếu không thì cục pin hết điện

 • D.

  Mắc dây dẫn vào hai cực của pin, rồi đưa kim nam châm lại gần dây dẫn, nếu kim nam châm không lệch khỏi phương Bắc - Nam ban đầu thì cục pin đó còn điện, nếu lệch khỏi vị ví ban đầu đó thì cục pin hết điện.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Muốn xác định pin còn điện hay hết chỉ với các dụng cụ: dây dẫn và kim nam châm, ta làm như sau:

Mắc dây dẫn vào hai cực của pin, rồi đưa kim nam châm lại gần dây dẫn, nếu kim nam châm lệch khỏi phương Bắc - Nam ban đầu thì cục pin đó còn điện, nếu không thì cục pin hết điện

Câu 6 :

Từ trường không tồn tại ở đâu?

 • A.

  xung quanh nam châm

 • B.

  xung quanh điện tích đứng yên

 • C.

  xung quanh dòng điện

 • D.

  xung quanh Trái Đất

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Từ trường không tồn tại xung quanh điện tích đứng yên

Câu 7 :

Để kiểm tra xem một dây dẫn chạy qua nhà có dòng điện hay không mà không dùng dụng cụ đo điện, ta có thể dùng dụng cụ nào dưới đây:

 • A.

  Một cục nam châm vĩnh cửu

 • B.

  Điện tích thử

 • C.

  Kim nam châm

 • D.

  Điện tích đứng yên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Để kiểm tra xem một dây dẫn chạy qua nhà có dòng điện hay không mà không dùng dụng cụ đo điện, ta có thể dùng kim nam châm: Đưa lại gần dây dẫn một kim nam châm, nếu kim nam châm bị lệch khỏi phương Bắc - Nam ban đầu của nó thì dây dẫn có dòng điện, còn nếu không thì dây dẫn không có dòng điện.

Câu 8 :

Dựa vào hiện tượng nào dưới đây để kết luận được rằng: Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng có từ trường?

 • A.

  Dây dẫn hút các vụn sắt ở gần nó

 • B.

  Dây dẫn hút nam châm ở gần nó

 • C.

  Dòng điện làm cho kim nam châm luôn cùng hướng với dây dẫn

 • D.

  Dòng điện làm cho kim nam châm để gần và song song với nó bị lệch khỏi hướng Bắc - Nam ban đầu

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta có thể kết luận: Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng có từ trườngdựa vào hiện tượng dòng điện làm cho kim nam châm để gần và song song với nó bị lệch khỏi hướng Bắc - Nam ban đầu

Câu 9 :

Người ta dùng dụng cụ nào để có thể nhận biết từ trường?

 • A.

  Dùng ampe kế

 • B.

  Dùng vôn kế

 • C.

  Dùng áp kế

 • D.

  Dùng kim nam châm có trục quay

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta dùng kim nam châm có trục quay để có thể nhận biết từ trường.

Câu 10 :

Có thể coi một dây dẫn thẳng có dòng điện một chiều chạy qua như một nam châm thẳng được không?

 • A.

  Có thể, vì dòng điện tác dụng lực từ lên kim nam châm để gần nó

 • B.

  Có thể, vì dòng điện tác dụng lực từ lên vật bằng sắt để gần nó

 • C.

  Không thể, vì dòng điện trong dây dẫn thẳng không hút các vụn sắt về hai đầu dây

 • D.

  Không thể, vì dòng điện trong dây dẫn thẳng hút các vụn sắt đều ở nhau ở bất kì điểm nào của dây

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Không thể coi một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua như một nam châm thẳng được vì dòng điện trong dây dẫn thẳng không hút các vụn sắt về hai đầu dây.

Câu 11 :

Làm thế nào để nhận biết được tại một điểm trong không gian có từ trường?

 • A.

  Đặt ở điểm đó một sợi dây dẫn, dây bị nóng lên

 • B.

  Đặt ở đó một kim nam châm, kim bị lệch khỏi hướng Bắc - Nam

 • C.

  Đặt ở đó các vụn giấy thì chúng bị hút về hai hướng Bắc - Nam

 • D.

  Đặt ở đó một kim bằng đồng, kim luôn chỉ hướng Bắc - Nam

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sử dụng cách nhận biết từ trường

Lời giải chi tiết :

Để nhận biết được tại một điểm trong không gian có từ trường, ta đặt ở đó một kim nam châm, kim bị lệch khỏi hướng Bắc - Nam

Câu 12 :

Tại một điểm trên bàn làm việc, người ta thử đi thử lại vẫn thấy kim nam châm luôn nằm dọc theo một hướng xác định không trùng với hướng Bắc - Nam. Kết luận nào sau đây là đúng?

 • A.

  Miền xung quanh nơi đặt kim nam châm tồn tại từ trường khác từ trường Trái Đất

 • B.

  Miền xung quanh nơi đặt kim nam châm tồn tại từ trường trùng với từ trường Trái Đất

 • C.

  Miền xung quanh nơi đặt kim nam châm không tồn tại từ trường

 • D.

  Không xác định được miền xung quanh nam châm nơi đặt kim nam châm có tồn tại từ trường hay không

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tại một điểm trên bàn làm việc, người ta thử đi thử lại vẫn thấy kim nam châm luôn nằm dọc theo một hướng xác định không trùng với hướng Bắc - Nam =>Miền xung quanh nơi đặt kim nam châm tồn tại từ trường khác từ trường Trái Đất

 

Câu 13 :

Để kiểm tra một môi trường nào đó có từ trường hay không, ta đặt

 • A.
  kim nam châm gần môi trường đó.
 • B.
  kim nam châm vào trong môi trường đó.
 • C.
  nam châm hình móng ngựa vào môi trường đó
 • D.
  dây dẫn có dòng điện vào môi trường đó.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

+ Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại một từ trường. Nam châm hoặc dòng điện đều có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt gần nó.

+ Người ta dùng kim nam châm (gọi là nam châm thử) để nhận biết từ trường.

Lời giải chi tiết :

Để kiểm tra một môi trường nào đó có từ trường hay không, ta đặt kim nam châm vào trong môi trường đó.

Câu 14 :

Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tác dụng của từ trường

 • A.
  Chim xù lông vào mùa đông 
 • B.
  Con người đã sử dụng la bàn để xác định phương hướng
 • C.
  Di chuyển của chim bồ câu
 • D.
  Chụp cộng hưởng từ trong y học

Đáp án : A

Phương pháp giải :

+ Không khí là chất dẫn nhiệt kém.

+ Sử dụng lí thuyết về từ trường.

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng chim xù lông vào mùa đông liên quan đến hiện tượng dẫn nhiệt của chất khí.

Trắc nghiệm Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ - Vật Lí 9

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ Vật Lí 9 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua - Vật Lí 9

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua Vật Lí 9 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Bài 25. Sự nhiễm điện của sắt, thép - Nam châm điện - Vật Lí 9

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 25. Sự nhiễm điện của sắt, thép - Nam châm điện Vật Lí 9 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Bài 26. Ứng dụng của nam châm điện - Vật Lí 9

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 26. Ứng dụng của nam châm điện Vật Lí 9 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Bài 27. Lực điện từ - Vật Lí 9

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 27. Lực điện từ Vật Lí 9 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Bài 28. Động cơ điện một chiều - Vật Lí 9

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 28. Động cơ điện một chiều Vật Lí 9 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ - Vật Lí 9

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ Vật Lí 9 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng - Vật Lí 9

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng Vật Lí 9 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Bài 33. Dòng điện xoay chiều - Vật Lí 9

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 33. Dòng điện xoay chiều Vật Lí 9 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Bài 34. Máy phát điện xoay chiều - Vật Lí 9

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 34. Máy phát điện xoay chiều Vật Lí 9 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều - Vật Lí 9

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều Vật Lí 9 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa - Vật Lí 9

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa Vật Lí 9 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Bài 37. Máy biến thế - Vật Lí 9

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 37. Máy biến thế Vật Lí 9 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Bài 21. Nam châm vĩnh cửu - Vật Lí 9

Luyện tập và củng cố kiến thức Bài 21. Nam châm vĩnh cửu Vật Lí 9 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết