Vận dụng trang 76 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Sơ đồ Hình 2 có thể được triển khai thêm để thể hiện nhiều thông tin hơn. Hãy sử dụng phần mềm tạo ra sơ đồ tư duy của em để tóm tắt bài “Các thành phần của mạng máy tính”.

Đề bài

Sơ đồ Hình 2 có thể được triển khai thêm để thể hiện nhiều thông tin hơn. Hãy sử dụng phần mềm tạo ra sơ đồ tư duy của em để tóm tắt bài “Các thành phần của mạng máy tính”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các thành phần của mạng máy tính:

- Các thiết bị mạng có chức năng kết nối các máy tính với nhau: Cáp mạng, Switch.

- Các máy tính và thiết bị có khả năng gửi và nhận thông tin qua mạng: điện thoại thông minh, ti vi thông minh, máy tính bảng,...

- Phần mềm giúp giao tiếp và truyền thông tin qua mạng: hệ điều hành mạng cục bộ, trình duyệt, các mạng xã hội,...

Lời giải chi tiết

- Bước 1: Khởi động phần mềm Xmind

Nháy đúp vào biểu tượng  trên màn hình máy tính.

- Bước 2: Tạo chủ đề trung tâm

Trong bảng chọn File, chọn New => Viết tên chủ đề trung tâm "Các thành phần của mạng máy tính".

- Bước 3: Tạo các chủ đề chính

Nháy chuột vào chủ đề trung tâm => Trong bảng chọn Insert, chọn Subtopic để tạo các chủ đề chính => Điền tên các chủ đề chính "Các thiết bị mạng có chức năng kết nối các máy tính với nhau", "Các máy tính và thiết bị có khả năng gửi và nhận thông tin qua mạng", "Phần mềm giúp giao tiếp và truyền thông tin qua mạng".

- Bước 4: Tạo các chủ đề con cho mỗi chủ đề chính (Tương tự cách tạo các chủ đề chính)

Nháy chuột vào chủ đề chính => Trong bảng chọn Insert, chọn Subtopic để tạo các chủ đề con => Điền tên các chủ đề con.

=> Ta được sơ đồ tư duy như sau:

- Bước 5: Lưu sơ đồ tư duy.

Trong bảng chọn File, chọn Save As => Chọn vị trí lưu và đổi tên file => Save.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí