Thời kỳ xâm nhập của người Arya


Sau thời kỳ Harappa là thời kỳ Veda. Nó được phản ánh trong các tập sách mà nay gọi là Veda. Tập cổ nhất là Riveda (Các khúc hát du mục). Các tập Veda là nguồn suối của tư tưởng Ấn Độ.

Sau thời kỳ Harappa là thời kỳ Veda. Nó được phản ánh trong các tập sách mà nay gọi là Veda. Tập cổ nhất là Riveda (Các khúc hát du mục). Các tập Veda là nguồn suối của tư tưởng Ấn Độ. Nhiều trường phái triết học Ấn Độ sau này đều tự coi là bắt nguồn từ Veda. Các tập Veda phản ánh sinh hoạt và tín ngưỡng của người Ấn Độ cổ đại, theo hệ đa thần. Qua các tập từ sớm đến muộn, có thể thấy những thần tự nhiên dần biến thành những thần có chức năng xã hội, chẳng hạn thần sấm (Indra) biến thành thần chiến tranh, thần lửa (Asni) biến thành thần hiến tế (người liên lạc giữa thần và người)... sự biến chuyển này phản ánh một quá trình biến chuyển tư xã hội nguyên thủy lên xã hội có giai cấp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu