CHƯƠNG 2. RỄ

Bình chọn:
4.7 trên 96 phiếu
Bài 1 trang 19 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 19 SBT Sinh học 6: Em hãy cho ví dụ và nêu đặc điểm của các loại rễ đã học.

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 19 SBT Sinh học 6: Quan sát các bộ phận miền hút của rễ (hình 10.1 SGK), nêu chức năng chính của từng bộ phận.

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 20 SBT Sinh học 6: Bạn An đã làm một thí nghiệm như sau: Trồng đậu đen vào 2 chậu đất, bạn tưới nước đều cho cả 2 chậu cho đến khi cây nảy mầm, tươi tốt như nhau.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 20 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 20 SBT Sinh học 6: Quan sát hình 11.2 SGK và cho biết: Rễ cây hút nước và muối khoáng hòa tan chủ yếu nhờ bộ phận nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 20 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 20 SBT Sinh học 6: Quan sát một số loài cây như: trầu không, cà rốt, cây mắm, dây tơ hồng, bụt mọc, cây tầm gửi, cải củ, hồ tiêu... có rễ biến dạng:

Xem lời giải

Bài 1 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 21 SBT Sinh học 6: Quan sát hình 9.3 SGK và cho biết rễ gồm mấy miền? Nêu chức năng của mỗi miền.

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 21 SBT Sinh học 6: Nêu cấu tạo của một tế bào lông hút. Vì sao mỗi miền hút của rễ lại có rất nhiều lông hút?

Xem lời giải

Bài 3 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 21 SBT Sinh học 6: Có phải rễ của tất cả các loài cây đều có lông hút không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 4 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 21 SBT Sinh học 6: Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây.

Xem lời giải

Bài 5 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 21 SBT Sinh học 6: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 22 SBT Sinh học 6: Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có rễ chùm?

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 23 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 23 SBT Sinh học 6: Chức năng của miền chóp rễ là

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 24 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 24 SBT Sinh học 6: Mạch rây có chức năng

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 16,17,18 trang 24 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 16,17,18 trang 24 SBT Sinh học 6: Các cây nào sau đây đều có giác mút ?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất