A-Bài tập có lời giải trang 35

Bình chọn:
4.5 trên 49 phiếu
Giải bài 1 trang 35 SBT Sinh học 6 Giải bài 1 trang 35 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 35 sách bài tập Sinh học 6: Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 35 SBT Sinh học 6 Bài 2 trang 35 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 35 sách bài tập Sinh học 6: Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào ? Chức năng của mỗi phần là gì ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 35 SBT Sinh học 6 Bài 3 trang 35 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 35 sách bài tập Sinh học 6: Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 36 SBT Sinh học 6 Bài 4 trang 36 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 36 sách bài tập Sinh học 6: Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột ? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu ?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 36 SBT Sinh học 6 Bài 5 trang 36 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 36 sách bài tập Sinh học 6: Em hãy giải thích cơ sở khoa học của một số biện pháp sau:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 37 SBT Sinh học 6 Bài 6 trang 37 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 trang 37 sách bài tập Sinh học 6: Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp và hô hấp ở cây. Phân biệt quá trình quang hợp với quá trình hô hấp.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 37 SBT Sinh học 6 Bài 7 trang 37 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 trang 37 sách bài tập Sinh học 6: Vì sao sự thoát hơi nước ở lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 38 SBT Sinh học 6 Bài 8 trang 38 SBT Sinh học 6

Giải bài 8 trang 38 sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình 25.1 - 25.7 SGK, nêu đặc điểm hình thái của lá biến dạng, tên lá biến dạng và chức năng của lá biến dạng đối với cây.

Xem chi tiết

Các chương, bài khác


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài