A-Bài tập có lời giải trang 35

Bình chọn:
4.5 trên 49 phiếu
Giải bài 1 trang 35 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 35 sách bài tập Sinh học 6: Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 35 sách bài tập Sinh học 6: Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào ? Chức năng của mỗi phần là gì ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 35 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 35 sách bài tập Sinh học 6: Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 36 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 36 sách bài tập Sinh học 6: Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột ? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 36 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 36 sách bài tập Sinh học 6: Em hãy giải thích cơ sở khoa học của một số biện pháp sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 37 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 trang 37 sách bài tập Sinh học 6: Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp và hô hấp ở cây. Phân biệt quá trình quang hợp với quá trình hô hấp.

Xem lời giải

Bài 7 trang 37 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 trang 37 sách bài tập Sinh học 6: Vì sao sự thoát hơi nước ở lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 38 SBT Sinh học 6

Giải bài 8 trang 38 sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình 25.1 - 25.7 SGK, nêu đặc điểm hình thái của lá biến dạng, tên lá biến dạng và chức năng của lá biến dạng đối với cây.

Xem lời giải