B- Bài tập tự giải trang 14

Bình chọn:
4.6 trên 98 phiếu
Bài 1 trang 14 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 14 SBT Sinh học 6: Quan sát hình 5.3 SGK, gọi tên và nêu chức năng từng bộ phận của kính hiển vi.

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 14 SBT Sinh học 6: Quan sát hình 7.5 SGK, nhận xét về cấu tạo, hình dạng tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 14 SBT Sinh học 6: Tế bào phân chia như thế nào? Tế bào ở những bộ phận nào của cây thì có khả năng phân chia ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 14 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 14 SBT Sinh học 6: Quá trình phân chia 3 lần liên tiếp từ một tế bào mẹ tạo ra bao nhiêu tế bào con?

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 14 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 14 SBT Sinh học 6: Hãy chọn cụm từ thích hợp trong các cụm từ : (a) kính lúp; (b) kính hiển vi, để điền vào chỗ trống trong câu sau :

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 15 SBT Sinh học 6

Giải trắc nghiệm BT 6,7,8,9,10 trang 15 SBT Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 11,12,13 trang 16 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 11,12,13 trang 16 SBT Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .

Xem lời giải