A-Bài tập có lời giải trang 71

Bình chọn:
4.7 trên 91 phiếu
Giải bài 1 trang 71 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 71 SBT Sinh học 6: Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 72 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 72 Sách bài tập Sinh học 6: Nêu vai trò của tảo trong thiên nhiên và đối với đời sống con người.

Xem lời giải

Bài 3 trang 72 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 72 Sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình 38.2 SGK. Túi bào tử và sự phát triển của rêu.

Xem lời giải

Bài 4 trang 73 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 73 Sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình 39.2 SGK. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 74 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 74 Sách bài tập Sinh học 6: So sánh đặc điểm cơ quan sinh dưỡng, đặc điểm sinh sản và cơ quan sinh sản của Rêu và Quyết, từ đó rút ra nhận xét về sự tiến hoá.

Xem lời giải

Bài 6 trang 75 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 trang 75 Sách bài tập Sinh học 6: So sánh đặc điểm cơ quan sinh dưỡng, đặc điểm sinh sản và cơ quan sinh sản của Hạt trần và Hạt kín, từ đó rút ra nhận xét về sự tiến hoá.

Xem lời giải

Bài 7 trang 76 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 trang 76 Sách bài tập Sinh học 6; Con người đã tác động vào giới Thực vật như thế nào? Nêu kết quả của sự tác động đó.

Xem lời giải