B- Bài tập tự giải trang 62

Bình chọn:
4.8 trên 81 phiếu
Bài 1 trang 62 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 62 Sách bài tập Sinh học 6: Quan sát tất cả các loại quả đã mang đến lớp và các loại quả có trong hình 32 SGK, căn cứ vào đặc điểm của vỏ quả, có thể phân chia các quả đó thành mấy nhóm? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 62 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 62 Sách bài tập Sinh học 6: Đọc thông tin 1 và 2 trang 106 SGK và hình 32, hoàn thành bảng sau (bằng cách dùng dấu + điền vào vị trí đúng) :

Xem lời giải

Bài 3 trang 63 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 63 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh, đỗ đen trước khi quả chín?

Xem lời giải

Bài 4 trang 63 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 63 Sách bài tập Sinh học 6: Sử dụng kết quả quan sát hạt đỗ đen và hạt ngô để trả lời các câu hỏi trong bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 5 trang 63 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 63 Sách bài tập Sinh học 6: Có thể dùng những cách nào để xác định hạt xoài, hạt vải là hạt của cây Hai lá mầm ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 63 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 trang 63 Sách bài tập Sinh học 6: Quan sát những quả và hạt có trong hình 34.1 SGK, hoàn thành bảng dưới đây (bằng cách đánh dấu + vào vị trí đúng).

Xem lời giải

Bài 7 trang 64 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 trang 64 Sách bài tập Sinh học 6: Viết kết quả thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm đã làm ở nhà vào bảng dưới đây.

Xem lời giải

Bài 8 trang 64 SBT Sinh học 6

Giải bài 8 trang 64 Sách bài tập Sinh học 6: Vận dụng những hiểu biết về các điều kiện nảy mầm của hạt, hãy giải thích cơ sở của một số biện pháp kĩ thuật sau:

Xem lời giải

Bài 9 trang 64 SBT Sinh học 6

Giải bài 9 trang 64 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao nói cây có hoa là một thể thống nhất ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 64 SBT Sinh học 6

Giải bài 10 trang 64 Sách bài tập Sinh học 6: Đọc thông tin 1 trang 120 SGK giải thích: Vì sao cây mọc ở nơi đất khô hạn rễ phải ăn sâu hoặc lan rộng?...

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 trang 64 SBT Sinh học 6

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 64 Sách bài tập Sinh học 6: Đặc điểm chính phân biệt quả khô và quả thịt là

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 65 SBT Sinh học 6

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 65 Sách bài tập Sinh học 6: Trong các quả sau, nhóm quả mọng gồm :

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 66 SBT Sinh học 6

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 66 Sách bài tập Sinh học 6: Quả, hạt có những cách phát tán như

Xem lời giải