B- Bài tập tự giải trang 52

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 52 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây người ta chia thành mấy nhóm hoa? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 52 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy liệt kê vào bảng dưới đây, những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em biết.

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Hạt và quả do bộ phận nào của hoa tạo thành? Quả có chức năng gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 52 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Những cây có hoa nở về ban đêm như nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì để thu hút sâu bọ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 52 SBT Sinh học 6

GIải bài 5 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy kể tên một số loại cây khi quả hình thành vẫn còn giữ lại một số bộ phận của hoa.

Xem lời giải

BT 1,2,3,4,5 trang 53 SBT Sinh học 6

Giải BT 1,2,3,4,5 trang 53 Sách bài tập Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Xem lời giải

BT 6,7,8,9,10 trang 54 SBT Sinh học 6

Giải BT 6,7,8,9,10 trang 54 Sách bài tập Sinh học 6: Hoa lưỡng tính là hoa có

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 54 SBT Sinh học 6

Giải bài 10,11,12,13,14,15 trang 54 Sách bài tập Sinh học 6: Nhóm hoa nào sau đây gồm toàn những hoa tự thụ phấn ?

Xem lời giải