CHƯƠNG 8. CÁC NHÓM THỰC VẬT

Bình chọn:
4.8 trên 102 phiếu
Giải bài 1 trang 71 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 71 SBT Sinh học 6: Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 72 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 72 Sách bài tập Sinh học 6: Nêu vai trò của tảo trong thiên nhiên và đối với đời sống con người.

Xem lời giải

Bài 3 trang 72 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 72 Sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình 38.2 SGK. Túi bào tử và sự phát triển của rêu.

Xem lời giải

Bài 4 trang 73 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 73 Sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình 39.2 SGK. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 74 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 74 Sách bài tập Sinh học 6: So sánh đặc điểm cơ quan sinh dưỡng, đặc điểm sinh sản và cơ quan sinh sản của Rêu và Quyết, từ đó rút ra nhận xét về sự tiến hoá.

Xem lời giải

Bài 6 trang 75 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 trang 75 Sách bài tập Sinh học 6: So sánh đặc điểm cơ quan sinh dưỡng, đặc điểm sinh sản và cơ quan sinh sản của Hạt trần và Hạt kín, từ đó rút ra nhận xét về sự tiến hoá.

Xem lời giải

Bài 7 trang 76 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 trang 76 Sách bài tập Sinh học 6; Con người đã tác động vào giới Thực vật như thế nào? Nêu kết quả của sự tác động đó.

Xem lời giải

Bài 1 trang 77 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 77 Sách bài tập Sinh học 6: Khi đi tham quan, nghỉ mát ở các bãi biển hay về các vùng quê.

Xem lời giải

Bài 2 trang 77 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 77 Sách bài tập Sinh học 6: Nêu những món ăn được chế biến từ rau câu. Ở vùng biển người ta có thể dùng nguyên liệu gì để làm phân bón?

Xem lời giải

Bài 3 trang 77 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 77 Sách bài tập Sinh học 6:Rêu thường mọc ở đâu ? Những nơi thường xuyên có ánh nắng mặt trời, khô, nóng, rêu có phát triển được không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 78 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 78 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy hoàn thành bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 5 trang 78 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 78 Sách bài tập Sinh học 6: Nhận xét đặc điểm chung của Dương xỉ, làm thế nào để nhận biết một cây thuộc Dương xỉ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 78 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 trang 78 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy chú thích vào các hình dưới đây :

Xem lời giải

Bài 7 trang 79 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 trang 79 Sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình vẽ kết hợp với những kiến thức đã học, hãy ghi lại đặc điểm của các cây có trong hình vào bảng sau

Xem lời giải

Bài 8 trang 80 SBT Sinh học 6

Giải bài 8 trang 80 Sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình 42.1 SGK, phân biệt cây Hai lá mầm với cây Một lá mầm theo bảng sau

Xem lời giải

Bài 9 trang 80 SBT Sinh học 6

Giải bài 9 trang 80 Sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình dưới đây, kết hợp với kiến thức đã học rồi xếp chúng theo nhóm: cây Hai lá mầm, cây Một lá mầm.

Xem lời giải

Bài 10 trang 81 SBT Sinh học 6

Giải bài 10 trang 81 Sách bài tập Sinh học 6: Cây trồng khác cây dại như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt.

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 trang 81 SBT Sinh học 6

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 81 Sách bài tập Sinh học 6: Tảo có vai trò quan trọng như

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 82 SBT Sinh học 6

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 82 Sách bài tập Sinh học 6: Đế nhận biết một cây thuộc Dương xỉ căn cứ vào

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 83 SBT Sinh học 6

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 83 Sách bài tập Sinh học 6: Nhóm gồm toàn những cây Hạt kín là

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất