B- Bài tập tự giải trang 29

Bình chọn:
4.6 trên 72 phiếu
Giải bài 1 trang 29 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 29 SBT Sinh học 6: Hoàn thiện bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp, ghi thêm các cây mà em đã quan sát được.

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 30 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 30 SBT Sinh học 6: Em hãy giải thích tại sao: Khi trồng đậu, bông, chè, trước khi cây ra hoa, tạo quả, người ta thường ngắt ngọn.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 30 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 30 SBT Sinh học 6: Quan sát sơ đồ cấu tạo chung và cấu tạo chi tiết của thân non (hình 15 SGK), hoàn thành bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 30 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 30 SBT Sinh học 6: Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 30 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 30 SBT Sinh học 6: Em hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng. Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 6 trang 30 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 trang 30 SBT Sinh học 6: Mạch rây có chức năng gì? Nhân dân ta thường làm thế nào để nhân giống nhanh các cây ăn quả như: cam, bưởi, hồng xiêm...?

Xem lời giải

Bài 7 trang 30 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 trang 30 SBT Sinh học 6: Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn.

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 31 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 31 SBT Sinh học 6: Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có thân rễ?

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 32 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 32 SBT Sinh học 6: Khoanh tròn vào các chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau

Xem lời giải