CHƯƠNG 4. LÁ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Giải bài 1 trang 35 SBT Sinh học 6 Giải bài 1 trang 35 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 35 sách bài tập Sinh học 6: Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 35 SBT Sinh học 6 Bài 2 trang 35 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 35 sách bài tập Sinh học 6: Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào ? Chức năng của mỗi phần là gì ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 35 SBT Sinh học 6 Bài 3 trang 35 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 35 sách bài tập Sinh học 6: Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 36 SBT Sinh học 6 Bài 4 trang 36 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 36 sách bài tập Sinh học 6: Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột ? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu ?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 36 SBT Sinh học 6 Bài 5 trang 36 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 36 sách bài tập Sinh học 6: Em hãy giải thích cơ sở khoa học của một số biện pháp sau:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 37 SBT Sinh học 6 Bài 6 trang 37 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 trang 37 sách bài tập Sinh học 6: Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp và hô hấp ở cây. Phân biệt quá trình quang hợp với quá trình hô hấp.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 37 SBT Sinh học 6 Bài 7 trang 37 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 trang 37 sách bài tập Sinh học 6: Vì sao sự thoát hơi nước ở lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Xem chi tiết
Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 6 Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 38 sách bài tập Sinh học 6: Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 38 SBT Sinh học 6 Bài 8 trang 38 SBT Sinh học 6

Giải bài 8 trang 38 sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình 25.1 - 25.7 SGK, nêu đặc điểm hình thái của lá biến dạng, tên lá biến dạng và chức năng của lá biến dạng đối với cây.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 39 SBT Sinh học 6 Bài 2 trang 39 SBT Sinh học 6

Bài 2 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Em hãy quan sát Sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn, điền tên các bộ phận tương ứng.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 39 SBT Sinh học 6 Bài 3 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình 20.3 SGK. Trạng thái của lỗ khí. Trả lời câu hỏi : Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 39 SBT Sinh học 6 Bài 4 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 39 SBT Sinh học 6 Bài 5 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không? Vì sao? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhận?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 39 SBT Sinh học 6 Bài 6 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Vì sao cần trồng cây đúng thời vụ?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 39 SBT Sinh học 6 Bài 7 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 39 SBT Sinh học 6 Bài 8 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải bài 8 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa ?

Xem chi tiết
BT 1,2,3,4,5 trang 39 SBT Sinh học 6 BT 1,2,3,4,5 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải BT 1,2,3,4,5 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có gân lá song song?

Xem chi tiết
BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 40 SBT Sinh học 6 BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 40 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 40 Sách bài tập Sinh học 6: Trong quá trình quang hợp chê tạo chất hữu cơ, lá cây thải ra môi trường khí gì ?

Xem chi tiết
BT trắc nghiệm 11,12,13,14 trang 42 SBT Sinh học 6 BT trắc nghiệm 11,12,13,14 trang 42 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 11,12,13,14 trang 42 Sách bài tập Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài