CHƯƠNG 6. HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH

Bình chọn:
4.5 trên 35 phiếu
Bài 1 trang 50 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 50 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 50 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 50 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy quan sát từng hoa trong hình 29.1 SGK, tìm xem mỗi hoa có bộ phận sinh sản chủ yếu nào rồi xếp chúng vào nhóm thích hợp (bằng cách dùng dấu (+) điền vào vị trí đúng).

Xem lời giải

Bài 3 trang 51 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 51 Sách bài tập Sinh học 6: Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì đối với côn trùng và đối với sự thụ phấn của hoa?

Xem lời giải

Bài 4 trang 51 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 51 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn.

Xem lời giải

Bài 5 trang 51 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 51 Sách bài tập Sinh học 6: Người ta thường nuôi ong trong các vườn cây ăn quả nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Bài 6 trang 51 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 trang 51 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy giải thích tại sao trong sinh sản sinh dưỡng bằng chiết cành, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ ở phía trên của vết cắt.

Xem lời giải

Bài 1 trang 52 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây người ta chia thành mấy nhóm hoa? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 52 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy liệt kê vào bảng dưới đây, những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em biết.

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Hạt và quả do bộ phận nào của hoa tạo thành? Quả có chức năng gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 52 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Những cây có hoa nở về ban đêm như nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì để thu hút sâu bọ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 52 SBT Sinh học 6

GIải bài 5 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy kể tên một số loại cây khi quả hình thành vẫn còn giữ lại một số bộ phận của hoa.

Xem lời giải

Bài 7 trang 52 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?

Xem lời giải

BT 1,2,3,4,5 trang 53 SBT Sinh học 6

Giải BT 1,2,3,4,5 trang 53 Sách bài tập Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Xem lời giải

BT 6,7,8,9,10 trang 54 SBT Sinh học 6

Giải BT 6,7,8,9,10 trang 54 Sách bài tập Sinh học 6: Hoa lưỡng tính là hoa có

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 54 SBT Sinh học 6

Giải bài 10,11,12,13,14,15 trang 54 Sách bài tập Sinh học 6: Nhóm hoa nào sau đây gồm toàn những hoa tự thụ phấn ?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất