CHƯƠNG 10. VI KHUẨN - NẤM - ĐỊA Y

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 105 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 105 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy lập bảng so sánh về môi trường sống, lối sống, hình dạng và tổ chức cơ thể, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm sinh sản của Vi khuẩn, Nấm và Địa y.

Xem lời giải

Bài 2 trang 106 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 106 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy lập bảng so sánh về vai trò của Vi khuẩn và địa y.

Xem lời giải

Bài 3 trang 106 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 106 Sách bài tập Sinh học 6: Thế nào là sự dị dưỡng? Nêu sự khác nhau giữa lối sống kí sinh và lối sống hoại sinh. Vì sao nấm và phần lớn vi khuẩn có lối sống dị dưỡng

Xem lời giải

Bài 1 trang 107 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 107 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 107 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 107 Sách bài tập Sinh học 6: Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào? Phân biệt vi khuẩn kí sinh với vi khuẩn hoại sinh?

Xem lời giải

Bài 3 trang 108 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 18 Sách bài tập Sinh học 6: Kể tên một số vi khuẩn, virut gây bệnh cho người và động vật.

Xem lời giải

Bài 4 trang 108 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Nêu vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên, trong nông nghiệp và công nghiệp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 108 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao quần áo để nơi ẩm thấp lại xuất hiện những chấm đen và nhanh bị rách ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 108 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6:Nêu đặc điểm cấu tạo, hình thức sinh sản của mốc trắng và nấm rơm.

Xem lời giải

Bài 7 trang 108 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Kể tên một số nấm có ích và nấm có hại cho người.

Xem lời giải

Bài 8 trang 108 SBT Sinh học 6

Giải bài 8 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Tại sao thức ăn bị ôi thiu? Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị ôi thiu thì phải làm gì?

Xem lời giải

Bài 9 trang 108 SBT Sinh học 6

Giải bài 9 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao bèo hoa dâu và các cây họ Đậu khi dùng làm phân xanh đều là những loại phân xanh có giá trị?

Xem lời giải

Bài 10 trang 108 SBT Sinh học 6

Giải bài 10 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: So sánh mốc trắng và nấm rơm qua bảng sau :

Xem lời giải

Bài 11 trang 108 SBT Sinh học 6

Giải bài 11 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao nói: Địa y là một dạng sống đặc biệt?

Xem lời giải

Bài 12 trang 108 SBT Sinh học 6

Giải bài 12 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Nêu vai trò của địa y trong thiên nhiên và đối với đời sống con người.

Xem lời giải

Bài 13 trang 108 SBT Sinh học 6

Giải bài 13 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Tại sao khi muốn gây mốc trắng người ta chỉ cần để cơm nguội hoặc bánh mì ở nhiệt độ trong phòng và có thể vẩy thêm ít nước?

Xem lời giải

Bài 14 trang 108 SBT Sinh học 6

Giải bài 14 trang 108 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy ghi lại những điều em thu hoạch được sau khi đi tham quan thiên nhiên

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 trang 109 SBT Sinh học 6

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 109 Sách bài tập Sinh học 6: Vi khuẩn có phải là Thực vật không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 110 SBT Sinh học 6

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 110 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao trong sản xuất nông nghiệp thường dùng bèo hoa dâu làm phân xanh ?

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 111 SBT Sinh học 6

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 111 Sách bài tập Sinh học 6: Địa y là một sinh vật đặc biệt vì địa y

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất