B- Bài tập tự giải trang 38

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 38 sách bài tập Sinh học 6: Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 39 SBT Sinh học 6

Bài 2 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Em hãy quan sát Sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn, điền tên các bộ phận tương ứng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình 20.3 SGK. Trạng thái của lỗ khí. Trả lời câu hỏi : Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước?

Xem lời giải

Bài 4 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không? Vì sao? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhận?

Xem lời giải

Bài 6 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Vì sao cần trồng cây đúng thời vụ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải bài 8 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa ?

Xem lời giải

BT 1,2,3,4,5 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải BT 1,2,3,4,5 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có gân lá song song?

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 40 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 40 Sách bài tập Sinh học 6: Trong quá trình quang hợp chê tạo chất hữu cơ, lá cây thải ra môi trường khí gì ?

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 11,12,13,14 trang 42 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 11,12,13,14 trang 42 Sách bài tập Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:

Xem lời giải