MỞ ĐẦU SINH HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 4 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 4 SBT Sinh học 6: Quan sát môi trường xung quanh, tìm 5 ví dụ về vật không sống và 5 ví dụ về vật sống. Nêu những điểm khác nhau giữa vật sống với vật không sống.

Xem lời giải

Bài 2 trang 4 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 4 SBT Sinh học 6: Kể tên một số sinh vật có ích và một số sinh vật có hại.

Xem lời giải

Bài 1 trang 5 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 5 SBT Sinh học 6 : Vì sao nói cây đậu, con gà là một cơ thể sống ? Đặc điểm chung của cơ thể sống là gì ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 5 SBT Sinh học 6: Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất? Chúng có những đặc điểm chung nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 5 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 5 SBT Sinh học 6: Quan sát các cây cối xung quanh trường và vườn nhà em. Hãy trả lời các câu hỏi sau.

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 6 SBT Sinh học 6: Nhiệm vụ của Thực vật học là gì ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học 6: Quan sát hình 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 SGK và quan sát trong thực tế đời sống, trả lời các câu hỏi sau

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 6 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 6 SBT Sinh học 6: Quan sát hình 4.1 SGK, hãy ghi tên các cơ quan của cây cải

Xem lời giải

Bài 5 trang 7 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 7 SBT Sinh học 6: Hãy kể tên 5 cây thuộc nhóm thực vật có hoa và 5 cây thuộc nhóm thực vật không có hoa.

Xem lời giải

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 7 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 7 SBT Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 8 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 8 SBT Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất