B- Bài tập tự giải trang 95

Bình chọn:
4.2 trên 21 phiếu
Bài 1 trang 95 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 95 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 95 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 95 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao người ta cần trồng nhiều cây xanh để giảm bớt tác hại của ô nhiễm không khí ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 95 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 95 Sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình 47.1, hình 47.2 SGK, hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở trên đồi trọc (hình 47.1B) khi có mưa. Tại sao ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 95 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 95 Sách bài tập Sinh học 6: Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

Xem lời giải

Bài 5 trang 95 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 trang 95 Sách bài tập Sinh học 6: Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước ? Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 95 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 trang 95 Sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình 48.1 SGK và các hình dưới đây cùng với những hiểu biết của em đế điền vào bảng sau (điền dấu X ở vị trí thích hợp).

Xem lời giải

Bài 7 trang 96 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 trang 96 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy sưu tầm những tranh ảnh về động vật trong thiên nhiên "lấy cây làm nhà".

Xem lời giải

Bài 8 trang 96 SBT Sinh học 6

Giải bài 8 trang 96 Sách bài tập Sinh học 6: Nêu vai trò của thực vật đối với động vật. Sau khi sưu tầm em có thể trang trí rồi làm thành một bộ sưu tầm sinh vật, cũng có thể tham gia làm báo tường ở lớp.

Xem lời giải

Bài 9 trang 97 SBT Sinh học 6

Giải bài 9 trang 97 Sách bài tập Sinh học 6: Trong các chuỗi liên tục sau đây: Hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.

Xem lời giải

Bài 10 trang 97 SBT Sinh học 6

Giải bài 10 trang 97 Sách bài tập Sinh học 6: Tìm thêm một số cây khác ở địa phương, điền vào bảng dưới đây bằng dấu X ở vị trí thích hợp

Xem lời giải

Bài 11 trang 97 SBT Sinh học 6

Giải bài 11 trang 97 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy tìm một câu chú thích thích hợp cho tất cả các hình dưới đây về vai trò của thực vật đối với động vật.

Xem lời giải

Giải bài 12 trang 98 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 98 Sách bài tập Sinh học 10: Quan sát hình dưới đây và với những hiểu biết của em, hãy nêu những thực vật có hại cho sức khỏe con người.

Xem lời giải

Bài 13 trang 98 SBT Sinh học 6

Giải bài 13 trang 98 Sách bài tập Sinh học 6: Tại sao người ta nói: "Nếu không có thực vật thì cũng không có loài người" ?

Xem lời giải

Bài 14 trang 98 SBT Sinh học 6

Giải bài 14 trang 98 Sách bài tập Sinh học 6: Đa dạng của thực vật là gì ? Thế nào là thực vật quý hiếm?

Xem lời giải

Bài 15 trang 98 SBT Sinh học 6

Giải bài 15 trang 98 Sách bài tập Sinh học 6: Nêu những nguyên nhân khiến cho đa dạng của thực vật ở Việt Nam bị giảm sút

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 trang 98 SBT Sinh học 6

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 98 Sách bài tập Sinh học 6: Thực vật góp phần quan trọng trong việc hạn chế

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 99 SBT Sinh học 6

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 99 Sách bài tập Sinh học 6: Đa dạng của thực vật là

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 100 SBT Sinh học 6

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 100 Sách bài tập Sinh học 6: Nguyên nhân khiến cho sự đa dạng của thực vật ở Việt Nam giảm sút là

Xem lời giải