CHƯƠNG 1. TẾ BÀO THỰC VẬT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 12 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 12 SBT Sinh học 6: Kính hiển vi giúp ta nhìn được những gì mắt không thấy được. Em hãy nêu các bước sử dụng kính hiển vi

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 12 SBT Sinh học 6: So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua chín.

Xem lời giải

Bài 3 trang 13 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 13 SBT Sinh học 6: Tế bào thực vật gồm những thành phần nào ? Chức năng của các thành phần đó là gì ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 13 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 13 SBT Sinh học 6: Quan sát : Sơ đồ "Sự lớn lên của tế bào" và trả lời các câu hỏi sau :

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 14 SBT Sinh học 6: Quan sát hình 5.3 SGK, gọi tên và nêu chức năng từng bộ phận của kính hiển vi.

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 14 SBT Sinh học 6: Quan sát hình 7.5 SGK, nhận xét về cấu tạo, hình dạng tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 14 SBT Sinh học 6: Tế bào phân chia như thế nào? Tế bào ở những bộ phận nào của cây thì có khả năng phân chia ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 14 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 14 SBT Sinh học 6: Quá trình phân chia 3 lần liên tiếp từ một tế bào mẹ tạo ra bao nhiêu tế bào con?

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 14 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 14 SBT Sinh học 6: Hãy chọn cụm từ thích hợp trong các cụm từ : (a) kính lúp; (b) kính hiển vi, để điền vào chỗ trống trong câu sau :

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 15 SBT Sinh học 6

Giải trắc nghiệm BT 6,7,8,9,10 trang 15 SBT Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 11,12,13 trang 16 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 11,12,13 trang 16 SBT Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất