Giải bài 11,12,13,14,15 trang 66 SBT Sinh học 6


Giải bài 11,12,13,14,15 trang 66 Sách bài tập Sinh học 6: Quả, hạt có những cách phát tán như

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11

Quả, hạt có những cách phát tán như

A. nhờ động vật, nhờ con người.

B. tự phát tán, phát tán nhờ gió.

C. cả A và B.

D. tự phát tán và nhờ con người.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các cách phát tán của quả và hạt

Lời giải chi tiết:

Quả, hạt có những cách phát tán như tự phát tán, phát tán nhờ gió, nhờ động vật, nhờ con người.

Chọn C

Câu 12

Quả chò, quả bồ công anh, hạt hoa sữa là những quả, hạt được phát tán

A. nhờ động vật.

B. nhờ con người.

C. nhờ gió.

D. cả A và B.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các cách phát tán của quả và hạt

Lời giải chi tiết:

Quả chò, quả bồ công anh, hạt hoa sữa là những quả, hạt được phát tán nhờ gió

Chọn C

Câu 13

Hiện tượng phát tán nhờ động vật thường gặp ở những loại quả, hạt như

A. quả khô tự nẻ.

B. những quả, hạt có gai, móc.

C. những quả và hạt là thức ăn của động vật.

D. cả B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các cách phát tán của quả và hạt

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng phát tán nhờ động vật thường gặp ở những loại quả, hạt như những quả, hạt có gai, móc hoặc những quả và hạt là thức ăn của động vật.

Chọn D

Câu 14

Tại sao trước khi gieo hạt cần làm đất tơi xốp ?

A. Làm cho đất giữ được nước

B. Làm cho đất thoáng.

C. Tạo nhiệt độ thích hợp

D. Cung cấp đủ nước, đủ không khí cho hạt nảy mầm.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Nhũng điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Lời giải chi tiết:

Trước khi gieo hạt cần làm đất tơi xốp vì cần cung cấp đủ nước, đủ không khí cho hạt nảy mầm.

Chọn D

Câu 15

Cây có hoa là một thể thông nhất vì

A. có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.

B. có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.

C. tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Tổng kết về cây có hoa

Lời giải chi tiết:

Cây có hoa là một thể thông nhất vì

- có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.

- có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.

- tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

Chọn D 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 6,7,8,9,10 trang 65 SBT Sinh học 6

  Giải bài 6,7,8,9,10 trang 65 Sách bài tập Sinh học 6: Trong các quả sau, nhóm quả mọng gồm :

 • Giải bài 1,2,3,4,5 trang 64 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1,2,3,4,5 trang 64 Sách bài tập Sinh học 6: Đặc điểm chính phân biệt quả khô và quả thịt là

 • Giải bài 10 trang 64 SBT Sinh học 6

  Giải bài 10 trang 64 Sách bài tập Sinh học 6: Đọc thông tin 1 trang 120 SGK giải thích: Vì sao cây mọc ở nơi đất khô hạn rễ phải ăn sâu hoặc lan rộng?...

 • Giải bài 9 trang 64 SBT Sinh học 6

  Giải bài 9 trang 64 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao nói cây có hoa là một thể thống nhất ?

 • Giải bài 8 trang 64 SBT Sinh học 6

  Giải bài 8 trang 64 Sách bài tập Sinh học 6: Vận dụng những hiểu biết về các điều kiện nảy mầm của hạt, hãy giải thích cơ sở của một số biện pháp kĩ thuật sau:

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí