Quan sát hình 14.1, hãy liệt kê các cấu trúc cơ bản của tế bào động vật, tế bào thực vật và cho biết điểm giống và khác nhau giữa hai loại tế bào đó.


Quan sát hình 14.1, hãy liệt kê các cấu trúc cơ bản của tế bào động vật, tế bào thực vật và cho biết điểm giống và khác nhau giữa hai loại tế bào đó.

Đề bài

Quan sát hình 14.1, hãy liệt kê các cấu trúc cơ bản của tế bào động vật, tế bào thực vật và cho biết điểm giống và khác nhau giữa hai loại tế bào đó.

Lời giải chi tiết

- Giống nhau:

+ Đều là tế bào nhân thực.

+ Đều có màng tế bào, tế bào chất, nhân.

+ Màng sinh chất đều được cấu tạo theo mô hình khảm lỏng .

+ Thành phần đều được cấu tạo từ các chất hữu cơ và vô cơ như: prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, nước...

- Khác nhau:

Tế bào động vật Tế bào thực vật
Dị dưỡng. Tự dưỡng.
Hình dạng không nhất định. Hình dạng ổn định.
Thường có khả năng chuyển động. Rất ít khi chuyển động.
Không có lục lạp. Có lục lạp.
Không có không bào. Có không bào lớn.
Chất dự trữ là glycogen. Dự trữ bằng hạt tinh bột.
Không có thành xenlulôzơ. Có màng thành xenlulôzơ.
Phân bào có sao, phân chia tế bào chất bằng eo thắt ở giữa tế bào. Phân bào có sao, phân chia tế bào chất bằng vánh ngăn.
 
Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 14: Tế bào nhân thực

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài