Ôn tập chương VI - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 16

1. Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem chi tiết

Bài 6.33 trang 17

Có thể lập được tỉ lệ thức từ các số sau đây không? Nếu được, hãy viết tất cả các tỉ lệ thức có thể lập được. a) -49; -28; 4; 7 b) 4; 18; 64; 256.

Xem chi tiết

Bài 6.35 trang 17

Tìm x trong mỗi tỉ lệ thức sau:

Xem chi tiết

Bài 6.36 trang 17

Tìm 2 số x và y, biết:

Xem chi tiết

Bài 6.37 trang 17

Tìm 3 số x, y, z biết

Xem chi tiết

Bài 6.38 trang 18

Cho biết 2 đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau và các giá trị được cho trong bảng sau:

Xem chi tiết

Bài 6.39 trang 18

Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 4 và z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 6. Hỏi đại lượng z tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với đại lượng x và hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Xem chi tiết

Bài 6.40 trang 18

Bình xăng xe máy của bác Minh có dung tích 3,7 lít. Khi đổ đầy bình, bác Minh thấy đồng hồ báo tiền ở cây xăng hiện 68 450 đồng. a) Biết bình xăng xe máy của cô Hoa có dung tích 4,5 lít, khi đổ đầy xăng loại đó thì cô Hoa phải trả bao nhiêu tiền? b) Một xe ô tô sẽ được đổ bao nhiêu lít xăng loại đó nếu phải trả 388 500 đồng?

Xem chi tiết

Bài 6.41 trang 18

Một đội công nhân gồm 15 người hoàn thành một công việc trong 6 ngày. Biết rằng năng suất lao động của các công nhân là như nhau. Hãy cho biết: a)Thời gian hoàn thành công việc đó khi số công nhân được tăng lên gấp đôi. b) Thời gian hoàn thành công việc đó khi số công nhân chỉ còn 10 người.

Xem chi tiết

Bài 6.42 trang 18

Ba tổ công nhân đóng gói sản phẩm được giao ba khối lượng công việc như nhau. Tổ thứ nhất hoàn thành công việc trong 5 ngày, tổ thứ hai trong 6 ngày và tổ thứ 3 trong 4 ngày. Tính số công nhân của mỗi tổ, biết tổ thứ nhất nhiều hơn tổ thứ hai là 2 người và năng suất lao động của các công nhân là như nhau trong suốt quá trình làm việc.

Xem chi tiết