Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 4: Thực vật và động vật - Vở bài tập tự nhiên và..

Ôn tập và đánh giá chủ đề thực vật và động vật trang 41 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Cánh diều


Điền tên các con vật, tên cây vào chỗ…cho phù hợp với môi trường sống của chúng. Nối hình cây và con vật với ô chữ cho phù hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền tên các con vật, tên cây vào chỗ…cho phù hợp với môi trường sống của chúng


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nối hình cây và con vật với ô chữ cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu