Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 5: Con người và sức khỏe - Vở bài tập tự nhiên v..

Bài 17 bảo vệ cơ quan hô hấp trang 42, 43 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Cánh diều


Nối chữ với hình cho phù hợp với cách thở. Hằng ngày, chúng ta nên thở bằng mũi vì: Đánh dấu x vào ô trống dưới hình cho biết không khí ở đó chứa nhiều khói, bụi. Nối câu trả lời ở cột B với câu hỏi ở cột A cho phù hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối chữ với hình cho phù hợp với cách thở.


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời sai.

Hằng ngày, chúng ta nên thở bằng mũi vì:

A. Trong mũi có lông mũi cản bớt bụi để không khí vào phổi sạch hơn.

B. Trong mũi có các bộ phận giúp chúng ta ngửi được.

C. Trong mũi có các mạch máu li ti giúp sưởi ấm không khí khi vào phổi.

D. Trong mũi có các chất nhầy cản bụi, diệt vi khuẩn và làm ẩm không khí vào phổi.


Phương pháp giải:

Hít thở bằng mũi cũng sẽ cho phép lỗ mũi:

- Lọc độc tố và chất gây dị ứng từ không khí và từ đó ngăn chúng xâm nhập vào cơ thể

- Giúp làm ấm không khí

- Giúp làm ẩm không khí

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 3

Đánh dấu x vào ô trống dưới hình cho biết không khí ở đó chứa nhiều khói, bụi.


Lời giải chi tiết:

Câu 4

Nối câu trả lời ở cột B với câu hỏi ở cột A cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu