Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 1: Gia đình - Vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp ..

Bài 2 nghề nghiệp trang 6, 7 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách cánh diều


Viết vào chỗ … tên công việc, nghề nghiệp của những người trong các hình dưới đây. Hãy chia sẻ với bạn lớn lên em thích làm nghề gì. Vì sao. Nối hình vẽ với tên công việc tình nguyện thích hợp. Nói về công việc tình nguyện của người lớn trong gia đình em hoặc người xung quanh em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào chỗ … tên công việc, nghề nghiệp của những người trong các hình dưới đây.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các bức hình và cho biết người trong hình đang làm nghề gì?

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Hãy chia sẻ với bạn lớn lên em thích làm nghề gì? Vì sao?

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và tự hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Lớn lên tớ thích làm bác sĩ. Tớ muốn khám chữa bệnh cho nhiều người

- Tớ ước lớn lên sẽ trở thành một chú bộ đội để có thể canh giữ và bảo vệ đất nước.

- Tớ muốn trở thành cô giáo. Tớ muốn dạy chữ cho các bạn nhỏ ở miền núi.

Câu 3

Nối hình vẽ với tên công việc tình nguyện thích hợp.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh và nối cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Nói về công việc tình nguyện của người lớn trong gia đình em hoặc người xung quanh em.

Phương pháp giải:

Em thực hành nói với các bạn trên lớp.

Lời giải chi tiết:

Trong đợt dịch COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, chú Minh hàng xóm nhà tớ đã xung phong vào chống dịch. Chú cùng với các đồng nghiệp đã cùng nhau cứu sống rất nhiều bệnh nhân và đã trở về an toàn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu