Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương - Vở bài tập tự nhiên và..

Bài 9 an toàn khi đi trên phương tiện giao thông trang 28, 29, 30 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách cánh diều


Viết số 1, 2, 3 vào ô trống dưới mỗi hình cho phù hợp với trình tự khi ngồi sau xe máy, khi đi xe buýt, khi đi thuyền. Nối tên phương tiện giao thông với quy định khi đi phương tiện giao thông đó cho phù hợp. Khoanh vào chữ cái trước phương tiện giao thông em thường được đi trong bảng dưới. Tự đánh giá bản thân về việc thực hiện khi đi trên các phương tiện giao thông đó bằng cách tô màu vào. Hãy vẽ, viết khẩu hiệu hoặc dán tranh sưu tầm về an toàn khi đi trên phương tiện giao thông

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết số 1, 2, 3 vào ô □ dưới mỗi hình cho phù hợp với trình tự khi ngồi sau xe máy.


 

Phương pháp giải:

Em quan sát các bức hình để điền thứ tự cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết số 1, 2, 3, 4 vào ô □ dưới mỗi hình cho phù hợp với trình tự khi đi xe buýt.


Phương pháp giải:

Em quan sát các bức hình để điền thứ tự cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết số 1, 2, 3, 4 vào □ dưới mỗi hình cho phù hợp với trình tự khi đi thuyền.


Phương pháp giải:

Em quan sát các bức hình để điền thứ tự cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Nối tên phương tiện giao thông với quy định khi đi phương tiện giao thông đó cho phù hợp.


Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các ô và nối cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

a. Khoanh vào chữ cái trước phương tiện giao thông em thường được đi trong bảng dưới

b. Tự đánh giá bản thân về việc thực hiện khi đi trên các phương tiện giao thông đó bằng cách tô màu vào:

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Câu 6

Hãy vẽ, viết khẩu hiệu hoặc dán tranh sưu tầm về an toàn khi đi trên phương tiện giao thông vào khung dưới đây.

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ địa phương để hoàn thành bài tập

Lời giải chi tiết:

Em tham khảo bức tranh và khẩu hiệu sau:


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu