Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 4: Thực vật và động vật - Vở bài tập tự nhiên và..

Bài 13 Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật trang 40 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Cánh diều


Viết các cách thu thập thông tin về thực vật, động vật và môi trường sống của chúng. Tìm hiểu môi trường sống của thực vật, động vật xung quanh em và hoàn thành phiếu điều tra.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết các cách thu thập thông tin về thực vật, động vật và môi trường sống của chúng.

Tìm hiểu môi trường sống của thực vật, động vật xung quanh em và hoàn thành phiếu điều tra.

Câu 1

Viết các cách thu thập thông tin về thực vật, động vật và môi trường sống của chúng.

Lời giải chi tiết:

Cách 1: Ghi chép

Cách 2: Vẽ hình

Cách 3: Chụp ảnh


Câu 2

Tìm hiểu môi trường sống của thực vật, động vật xung quanh em và hoàn thành phiếu điều tra.


Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu