Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 1: Gia đình - Vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp ..

Bài 3 phòng tránh ngộ độc khi ở nhà trang 8, 9 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách cánh diều


Viết vào chỗ … những thức ăn, đồ uống và đồ dùng có thể gây ngộ độc qua đường ăn uống trong các hình dưới đây. Em thu thập thông tin về lí do gây ngộ độc qua. Hoàn thành bảng dưới đây. Em sẽ làm gì khi bản thân hoặc người nhà bị ngộ độc qua đường ăn uống.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a. Viết vào chỗ … những thức ăn, đồ uống và đồ dùng có thể gây ngộ độc qua đường ăn uống trong các hình dưới đây.

b. Đánh dấu x vào ô □ dưới hình vẽ những thức ăn, đồ uống và đồ dùng có trong nhà em.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Khoanh vào chữ cái trước những ý trả lời của em. Em thu thập thông tin về lí do gây ngộ độc qua:

A. Xem ti vi

B. Xem máy tính

C. Nghe đài

D. Hỏi người lớn

E. Đọc sách, báo

G. Cách khác:……

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Em thu thập thông tin về lí do gây ngộ độc qua: xem ti vi, xem máy tính, đọc sách, báo và hỏi người lớn.

Câu 3

Hoàn thành bảng dưới đây.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh và nối cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

a. Khoanh vào chữ cái trước những ý trả lời của em.

Em sẽ làm gì khi bản thân hoặc người nhà bị ngộ độc qua đường ăn uống?

A. Uống thuốc đau bụng

B. Gọi cấp cứu theo số máy 115

C. Báo ngay cho người lớn

D. Gây nôn

b. Nói với bạn tại sao em trả lời như vậy.

Phương pháp giải:

Em thực hành nói với các bạn trên lớp.

Lời giải chi tiết:

a. Khi bản thân hoặc người nhà bị ngộ độc qua đường ăn uống, em sẽ gọi cấp cứu theo số máy 115, báo ngay cho người lớn và gây nôn.

b. Em làm như vậy là để:

- Gọi cấp cứu theo số máy 115: để nhận được hướng dẫn kịp thời từ bác sĩ

- Báo ngay cho người lớn: để người lớn có thể giúp đỡ

- Gây nôn: để nôn ra chất gây ngộ độc.


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu