Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 6: Trái đất và bầu trời - Vở bài tập tự nhiên và..

Bài 20 một số hiện tượng thiên tai trang 61 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách cánh diều


1. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp: 2. Lũ lụt có thể gây ra những tác hại nào sau đây? 3. Đánh dấu X vào ô trống trước hiện tượng thường xuất hiện khi có bão.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp:

2. Lũ lụt có thể gây ra những tác hại nào sau đây?

Viết chữ Đ vào ô trước ý đúng, S vào ô trước ý sai.

___ Làm hỏng đường.

___ Làm ô nhiễm môi trường.

___ Làm cá ở sông, hồ chết vì cạn nước.

___ Gây ngập úng làm chết cây.

3. Đánh dấu X vào ô trống trước hiện tượng thường xuất hiện khi có bão.

Câu 1

Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp:

Phương pháp giải:

Nối các hiện tượng thiên tai ở cột A với mô tả hiện tượng đó ở cột B cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Lũ lụt có thể gây ra những tác hại nào sau đây?

Viết chữ Đ vào ô trước ý đúng, S vào ô trước ý sai.

___ Làm hỏng đường.

___ Làm ô nhiễm môi trường.

___ Làm cá ở sông, hồ chết vì cạn nước.

___ Gây ngập úng làm chết cây.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về lũ lụt để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

S -  Làm hỏng đường.

Đ -  Làm ô nhiễm môi trường.

S - Làm cá ở sông, hồ chết vì cạn nước.

Đ - Gây ngập úng làm chết cây.

Câu 3

Đánh dấu X vào ô trống trước hiện tượng thường xuất hiện khi có bão.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về bão.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu