Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 5: Con người và sức khỏe - Vở bài tập tự nhiên v..

Bài 16 Cơ quan hô hấp trang 46, 47 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Cánh diều


Viết tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp vào ô trống cho phù hợp. Điền cụm từ trong khung vào chỗ … trong câu dưới đây cho phù hợp. Vẽ mũi tên -> chỉ đường đi của không khí trên sơ đồ “Hít vào” và “Thở ra”. Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu cơ quan hô hấp ngừng hoạt động?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp vào ô trống cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Điền cụm từ trong khung vào chỗ … trong câu dưới đây cho phù hợp.

Khi hít vào thật sâu, em thấy bụng …………………., lồng ngực……………… không khí tràn vào phổi. Khi thở ra, bụng………………………..…., lồng ngực ……………………….., đẩy không khí từ phổi ra ngoài.


Lời giải chi tiết:

Khi hít vào thật sâu, em thấy bụng thót lại, lồng ngực phình ra không khí tràn vào phổi. Khi thở ra, bụng hạ xuống, lồng ngực hạ xuống, đẩy không khi từ phổi ra ngoài.

Câu 3

Vẽ mũi tên -> chỉ đường đi của không khí trên sơ đồ “Hít vào” và “Thở ra”.


Lời giải chi tiết:

Câu 4

Nối tên các bộ phận của cơ quan hô hấp với chức năng của chúng cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 5

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu cơ quan hô hấp ngừng hoạt động?

Lời giải chi tiết:

Cơ thể sẽ không thể trao đổi không khí với môi trường, chúng ta có thể chết do ngạt thở.Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu