Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 4: Thực vật và động vật - Vở bài tập tự nhiên và..

Bài 11 Môi trường sống của động vật và thực vật trang 35, 36 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Cánh diều


Quan sát các hình trang 62, 63 trong SGK và hoàn thành bảng dưới đây. Nối hình cây, con vật với nơi sống của nó cho phù hợp Quan sát các hình trang 64 trong SGK và hoàn thành bảng dưới đây Quan sát các hình trang 66 trong SGK và hoàn thành bảng dưới đây

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát các hình trang 62, 63 trong SGK và hoàn thành bảng dưới đây.


Lời giải chi tiết:

Hình

Tên cây

Tên con vật

Nơi sống

1

 

Con hươu sao

Rừng

2

Cây bắp cải

 

Vườn

3

 

Chim chào mào

Trên cây

4

 

Cá koi

Trong hồ

5

Cây hoa hồng

 

Ban công

6

Cây đước

Tôm sú

Rừng ngập mặn

Câu 2

Nối hình cây, con vật với nơi sống của nó cho phù hợp


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Quan sát các hình trang 64 trong SGK và hoàn thành bảng dưới đây


Lời giải chi tiết:

Hình

Tên cây

Môi trường sống

Trên cạn

Dưới nước

1

Cây chuối

x

 

2

Cây rau rút

 

x

3

Cây hoa sen

 

x

4

Cây nhãn

x

 

5

Cây thanh long

x

 

6

Cây ngô

x

 

7

Cây lục bình

 

x

8

Cây xoài

x

 

9

Cây hoa súng

 

x

 

Câu 4

Quan sát các hình trang 66 trong SGK và hoàn thành bảng dưới đây


Lời giải chi tiết:

Hình

Tên con vật

Môi trường sống

Trên cạn

Dưới nước

1

Con bò

x

 

2

Con cá

 

x

3

Con gà

x

 

4

Con chó

x

 

5

Con hổ

x

 

6

Con cua

 

x

7

Con cá heo

 

x

8

Con sao biển

 

x

9

Con lạc đà

x

 

 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu