Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 5: Con người và sức khỏe - Vở bài tập tự nhiên v..

Bài 15 Phòng tránh cong vẹo cột sống trang 44, 45 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Cánh diều


Viết nhận xét về tình trạng cột sống và vị trí hai vai của các bạn trong hình 1 và hình 2 vào chỗ … dưới đây cho phù hợp. Nối ô chữ mô tả tình trạng cột sống với hình cho phù hợp. Tô màu vào chữ cái dưới hình bạn đi, đứng, ngồi và đeo cặp sách không đúng,có thể dẫn đến cong vẹo cột sống. Tự đánh giá việc thực hiện đi, đứng, ngồi học và đeo cặp sách đúng cách của em bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng trong bảng dưới đây. Em cần thay đổi thói quen nào khi nào thực hiện đi, đứng, ngồi và đeo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết nhận xét về tình trạng cột sống và vị trí hai vai của các bạn trong hình 1 và hình 2 vào chỗ … dưới đây cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Hình 1: Bạn nam đứng thẳng, vị trí hai vai bằng nhau.

Hình 2: Bạn nam bị cong vẹo cột sống, vị trí hai vai lệch nhau.


Câu 2

Nối ô chữ mô tả tình trạng cột sống với hình cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Tô màu vào chữ cái dưới hình bạn đi, đứng, ngồi và đeo cặp sách không đúng,có thể dẫn đến cong vẹo cột sống.


Lời giải chi tiết:

Câu 4

Tự đánh giá việc thực hiện đi, đứng, ngồi học và đeo cặp sách đúng cách của em bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng trong bảng dưới đây.


Lời giải chi tiết:

Câu 5

Em cần thay đổi thói quen nào khi nào thực hiện đi, đứng, ngồi và đeo cặp sách để phòng tránh cong vẹo cột sống?

Lời giải chi tiết:

Em cần đi, đứng thẳng lưng đúng tư thế, ngồi thẳng lưng để tránh cong vẹo cột sống.


Bình chọn:
4.3 trên 26 phiếu