Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 2: Trường học - Vở bài tập tự nhiên và xã hội lớ..

Bài 6 giữ vệ sinh trường học trang 19, 20 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách cánh diều


Hoàn thành bảng dưới đây. Viết ít nhất 3 việc em đã làm để giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường. Tự đánh giá việc giữ vệ sinh của em khi tham gia các hoạt động ở trường vào phiếu dưới đây.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hoàn thành bảng dưới đây.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình ảnh và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết ít nhất 3 việc em đã làm để giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Những việc em đã làm để giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường là:

- Lau dọn phòng học

- Dọn dẹp, cất ghế sau giờ chào cờ

- Sắp xếp sách vở gọn gàng

Câu 3

Tự đánh giá việc giữ vệ sinh của em khi tham gia các hoạt động ở trường vào phiếu dưới đây.

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ

Tên hoạt động

Đánh giá việc thực hiện giữ vệ sinh

Tốt

Chưa tốt

1. Hoạt động văn nghệ

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu