Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Cánh diều Chủ đề 4: Thực vật và động vật - Vở bài tập tự nhiên và..

Bài 12 Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật trang 37, 38 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Cánh diều


Nối việc làm với ý nghĩa cho phù hợp Viết chữ N vào ô trống trước việc nên làm, viết chữ K vào ô trống trước việc không nên làm đối với môi trường sống của thực vật và động vật Nối hình với các ô chữ ở giữa cho phù hợp Viết những việc làm bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật dưới mỗi hình dưới đây.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

 Nối việc làm với ý nghĩa cho phù hợp


Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Viết chữ N vào ô trống trước việc nên làm, viết chữ K vào ô trống trước việc không nên làm đối với môi trường sống của thực vật và động vật

 

Vứt túi ni lông, chai nhựa xuống ao, hồ

 

Chặt phá rừng làm nương rẫy

 

Trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc,...

 

Tưới nước cho cây trồng

 

Bỏ rác đúng nơi quy định

 

Hạn chế sử dụng túi ni lông

Lời giải chi tiết:

 

K

Vứt túi ni lông, chai nhựa xuống ao, hồ

K

Chặt phá rừng làm nương rẫy

N

Trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc,...

N

Tưới nước cho cây trồng

N

Bỏ rác đúng nơi quy định

N

Hạn chế sử dụng túi ni lông

Câu 3

Nối hình với các ô chữ ở giữa cho phù hợp


Lời giải chi tiết:

Nối hình với các ô chữ ở giữa cho phù hợp: 1-e, 2-a, 3-b, 4-g, 5-c, 6-d

Câu 4

Viết những việc làm bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật dưới mỗi hình dưới đây.


Lời giải chi tiết:

Hình 1: Trồng thủy trúc trên các bè thủy sinh giúp lọc các chất thải độc hại ra khỏi nước

Hình 2: Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên

Hình 3: Trồng cây gây rừng giúp ngăn lũ

Hình 4: Nhặt rác thải bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật

Câu 5

Viết 3 việc em đã làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật


Lời giải chi tiết:

1. Vứt rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi

2. Trồng cây xung quanh môi trường em sống

3. Nhắc nhở người thân và mọi người xung quanh vứt rác đúng nơi quy định


Bình chọn:
4.5 trên 18 phiếu